INTERVENCIÓ DE L’EATAF

Per a molts és coneguda la intervenció de l'EATAF en els procediments de família, però, en què consisteix exactament? En el procés avaluatiu de l'EATAF podem diferenciar quatre fases que serien imprescindibles: 1. Estudi de les actuacions judicials. En aquesta primera fase els tècnics hauran d'avaluar el context en què sol·licita la prova, elaborar les primeres hipòtesis sobre què pot estar passant i valorar el moment processal en què ens trobem (mesures prèvies, procediment principal, etc.) 2. Observació. En una segona fase es recolliran ... Llegir més

SOBRE L’EATAF

Informació sobre l'EATAF (Equip d'Assessorament Tècnic a l'Àmbit de Família), facilitada per la Generalitat de Catalunya. Accés directe a la web aquí. L’EATAF dona resposta a les peticions judicials que li fan els jutjats i els tribunals en l’àmbit del dret de família. L’objectiu és facilitar-los elements per a la seva presa de decisions. L’EATAF treballa pels Jutjats de Primera Instància de Família, Primera Instància i Instrucció, Violència sobre la Dona (VIDO) i Audiències Provincials d’arreu de Catalunya, des de les seus territorials ... Llegir més

GUARDA I CUSTÒDIA D’UN FILL NO BIOLÒGIC

La recent Sentència núm. 440/2023 dictada per l'Audiència Provincial de Múrcia confirma que ser pare o mare biològic no influeix en l'atribució de la guarda i custòdia d'un fill no biològic. En aquest cas en concret la mare biològica sol·licitava l'atribució a favor seu de la guarda i custòdia al·legant, entre altres motius, ser precisament la mare biològica. Però, tal com ha manifestat el Tribunal: El fet que sigui la mare biològica resulta en aquest procediment irrellevant. No es qüestiona que ambdues mares ho siguin ... Llegir més

RECLAMACIÓ PER IMPAGAMENT D’ALIMENTS

Quan l'altre progenitor no paga la pensió d'aliments, sabem com iniciar una reclamació per impagament d'aliments? La Sentència de divorci, separació o guarda i custòdia pot establir una pensió d’aliments a favor dels fills i càrrec d’un dels progenitors. Diem “pot ser” per que en casos de guarda i custòdia compartida no sempre s'estableix pensió d'aliments (vegeu bloc “guarda compartida i pensió d'aliments”). Doncs bé, què passa quan aquesta pensió no s'abona? La resposta és clara i rotunda: cal instar una execució de sentència ... Llegir més

ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I REDACCIÓ DE L’INVENTARI

(part 3 Mesures Judicials de Suport) La setmana passada parlàvem de l'exploració judicial de la presumpta incapaç i de la compareixença al Jutjat dels familiars directes. Avui veurem l' acceptació del càrrec i la redacció de l'inventari. Com dèiem, després d'aquestes dues actuacions es dictarà una interlocutòria que determinarà si efectivament la persona necessita un assistent, quina persona queda designada com a tal i l'abast de l'assistència. L'assistent haurà de prendre possessió del càrrec (acceptar el càrrec) al Jutjat perquè surti plens efectes. Després ... Llegir més

CONSUMIDOR I ADVOCACIA

Cada cop és més la informació respecte dels drets dels consumidors que rebem a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials. No es parla, però, dels conflictes que poden existir entre consumidor i advocacia i de com solucionar-los. Amb motiu del Dia Mundial dels Drets del Consumidor (15/03), us vull facilitar informació valuosa i que sempre incloc a les meves fulles d'encàrrec. Aquest dia es pretén promoure la difusió dels drets fonamentals que assisteixen als consumidors de tot el món, exigint-ne la ... Llegir més

PÀTRIA POTESTAT I GUARDA I CUSTÒDIA

Algunes persones confonen pàtria potestat i guarda i custòdia. Quan arriben al meu despatx, hi ha persones que creuen que aquell progenitor que ostenta la guarda i custòdia decidir lliurement sobre ells. Però no és bé així. Comencem pel principi. Què és la pàtria potestat o potestat parental? El Codi Civil de Catalunya la defineix com "una funció inexcusable que, en el marc de l'interès general de la família, s'exerceix personalment en interès dels fills, d'acord amb la seva personalitat i per facilitar-ne ... Llegir més

DIVORCI I PENSIÓ DE VIDUÏTAT

Són moltes les persones que, davant d'una crisi matrimonial, relacionen les següents paraules: divorci i pensió de viduïtat. A priori, les persones separades legalment o divorciades poden ser beneficiàries d'una pensió de viduïtat, però la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) exigeix, a més de no haver contret nou matrimoni, ser creditors de la pensió compensatòria de l'art. 97 del Codi Civil [equivalent a la pensió compensatòria de l'article 233-14 del Codi Civil de Catalunya] i que aquesta pensió s'extingeixi per ... Llegir més

ABANDONAMENT

"Tot i estar penat per llei, tot i ser condemnat per gran part de la societat, tot i ser una mica inhumà, succeeix ... diàriament. I NO PASSA RES. L'abandonament no és estacional, succeeix diàriament, hi ha èpoques en què es multipliquen els casos, i en canvi no les penes, no els càstigs, no les condemnes. Aproximadament uns 150.000 gossos són abandonats al nostre país cada any, xifra que segueix augmentant ... diàriament. I NO PASSA RES." El Codi Penal, en la ... Llegir més

PACTES EN PREVISIÓ DE RUPTURA

Quan algú escolta per primera vegada les paraules pactes en previsió de ruptura és molt fàcil que el primer que se li passi pel cap sigui: "no s'ha casat encara (o no iniciat la convivència en el cas de parelles estables) i ja està pensant en quan es divorciï (o cessi la convivència)". Però la veritat és que els pactes en previsió de ruptura són més útils del que podria semblar, i pel fet de formalitzar-los no s'està apostant menys per aquesta ... Llegir més