ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I REDACCIÓ DE L’INVENTARI

Home » BLOG » Protecció de la persona » ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I REDACCIÓ DE L’INVENTARI

(part 3 Mesures Judicials de Suport)

La setmana passada parlàvem de l’exploració judicial de la presumpta incapaç i de la compareixença al Jutjat dels familiars directes. Avui veurem l’ acceptació del càrrec i la redacció de l’inventari.

Com dèiem, després d’aquestes dues actuacions es dictarà una interlocutòria que determinarà si efectivament la persona necessita un assistent, quina persona queda designada com a tal i l’abast de l’assistència.

L’assistent haurà de prendre possessió del càrrec (acceptar el càrrec) al Jutjat perquè surti plens efectes. Després de la seva acceptació, tant el nomenament com la seva presa de possessió s’inscriuran al registre civil mitjançant la comunicació de la resolució judicial corresponent.

Amb aquesta inscripció es fa pública la limitació de facultats a l’assistida davant de tercers, per la qual cosa la protecció pretesa es materialitza.

En els dos mesos posteriors a la presa de possessió l’assistent haurà de presentar inventari del patrimoni de l’assistida, a fi que sigui aprovat judicialment.

Aquest inventari ha d’incloure tots els béns, els crèdits, les càrregues i els deutes que integren el patrimoni de l’assistida. I si formeu part d’una empresa, els comptes anuals d’aquesta.

Ara ja saps què fer després de la interlocutòria que decideix sobre l’assistència del presumpte incapaç i com funciona l’ acceptació del càrrec i la redacció de l’inventari. Tot i així, si necessites més informació, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari