RECLAMACIÓ PER IMPAGAMENT D’ALIMENTS

Quan l'altre progenitor no paga la pensió d'aliments, sabem com iniciar una reclamació per impagament d'aliments? La Sentència de divorci, separació o guarda i custòdia pot establir una pensió d’aliments a favor dels fills i càrrec d’un dels progenitors. Diem “pot ser” per que en casos de guarda i custòdia compartida no sempre s'estableix pensió d'aliments (vegeu bloc “guarda compartida i pensió d'aliments”). Doncs bé, què passa quan aquesta pensió no s'abona? La resposta és clara i rotunda: cal instar una execució de sentència ... Llegir més

GUARDA COMPARTIDA I PENSIÓ D’ALIMENTS

Quan parlo a les meves visites amb Clients de guarda compartida i pensió d'aliments la seva cara sol ser de sorpresa. Està molt estesa la idea que quan s’estableix un sistema de guarda i custòdia compartida automàticament no s’estableix pensió d’aliments a càrrec de cap dels progenitors. Però això no és així. És cert que el més habitual és que en casos de guarda compartida cada progenitor assumeixi les despeses dels fills quan els tinguin en la seva companyia. I que les despeses ordinàries ... Llegir més

EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Finalitzem aquest bloc dedicat a l'extinció de la pensió d'aliments dels fills parlant del cas de la majoria d'edat. Hem de deixar una cosa molt clara: la majoria d'edat per si mateixa no comporta l'extinció de la pensió d'aliments. La manutenció dels fills és una obligació dels progenitors que subsisteix mentre són dependents econòmicament. Per això la majoria d'edat per se no suposa la seva extinció. Diu l'article 93 del Codi civil que: El jutge, en tot cas, determinarà la contribució de cada progenitor per ... Llegir més

EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Continuem parlant de diferents supòsits en què podem sol·licitar l'extinció de la pensió d'aliments dels fills majors d’edat o emancipats. Avui ens referirem a l'extinció per finalització o abandonament dels estudis i la incorporació al mercat laboral amb vocació de permanència. Estableix l'apartat 3 de l'art. 152 CC que cessarà l'obligació de donar aliments "quan l'alimentat pugui exercir un ofici, professió o indústria, o hagi adquirit una destinació o millorat de fortuna, de manera que no li calgui la pensió alimentària per a ... Llegir més

EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

En els propers blocs parlarem de diferents supòsits en què podem sol·licitar l'extinció de la pensió d'aliments dels fills majors d’edat o emancipats. Avui ens referirem a l'extinció per manca de convivència del fill amb qui fos progenitor custodi. Els fills menors no emancipats han de conviure amb el progenitor custodi (o amb els progenitors custodis en cas de guarda compartida). Establint-se una pensió d'aliments a càrrec del no custodi. Però què passa quan s'emancipen o quan compleixen la majoria d'edat i deixen de ... Llegir més