DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA

Si el 23 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va dictar una Sentència pionera en reconèixer que la clàusula que contenia les despeses de formalització de la hipoteca era nul·la per abusiva, fa tot just dos dies ens ha sorprès gratament en modificar la jurisprudència establerta fins al moment i declarar que "el subjecte passiu en l'impost sobre actes jurídics documentats quan el document subjecte és una escriptura de préstec amb garantia hipotecària és el creditor hipotecari, no és prestatari". Amb ... Llegir més

ADOPCIÓ

L'adopció d'un animal abandonat és un gest meravellós que hauria de generalitzar-se. Encara que l'ideal seria que no hagués de produir-se perquè això implicaria que no hi ha abandonament. En l'adopció hi ha sempre almenys tres parts implicades: el que abandona (al que no li dedicarem ni un segon), l'entitat que recull l'animal i promou l'adopció, i la família que l'adopta. L'adopció ha de ser un acte responsable, per a tota la vida, i realitzat amb la conscienciació que aquest animal que estem ... Llegir més