RECLAMACIÓ DE MENYS DE 2.000€

Amb independència que l’assessorament jurídic proporcionat per un professional pot suposar una gran diferència en el resultat d’un plet, hem de saber que no serà necessària la intervenció d’Advocat ni de Procurador en la reclamació de menys de 2.000€ mitjançant judici verbal. Tampoc no ho serà en la petició inicial de procediment monitori, però avui ens centrarem en el judici verbal. Els articles 23 i 31 de la Llei d'Enjudiciament Civil exceptuen la necessària intervenció de tots dos professionals en cas de reclamar ... Llegir més

NUL·LITAT DEL MATRIMONI

L'article 73 del Codi Civil estableix les causes de nul·litat del matrimoni. Bàsicament són la manca de consentiment o consentiment viciat, manca de capacitat i defectes de forma. Pel que fa al consentiment, cal que la persona que el presta ho faci amb coneixement i voluntat, i que sàpiga realment què és el que està fent, què implica el matrimoni. A més, cal que no hi hagi error, coacció o por greu. És a dir, que m'estigui casant amb qui realment diu que ... Llegir més

DIVORCI NOTARIAL

Tal com dèiem la setmana passada, igual que hem de saber que el Notari pot celebrar un matrimoni d'inici a fi, també hem de saber de l'existència del divorci notarial. El divorci notarial es distingeix del judicial en diferents aspectes: AMISTÓS. El notarial només es pot acordar quan tots dos cònjuges estiguin d’acord en tots els termes de l’acord, mentre que el judicial pot ser tant de mutu acord com contenciós. FILLS. El notari només pot acordar el divorci si els fills són majors ... Llegir més

CASAR-SE DAVANT DE NOTARI

Des del passat 30 d'abril de 2021 ja es pot casar-se davant de notari. I quan dic casar-se, dic CASAR-SE, amb tots els tràmits. Des de l'entrada en vigor de la Llei de Jurisdicció Voluntària el juliol del 2015 els Notaris poden celebrar matrimonis (civils) i divorcis (de mutu acord i sense fills menors). Però l'acta prèvia matrimonial quedava reservada a l'encarregat del Registre Civil. Per això sí o sí que calia passar pel Registre Civil. És ara, des de fa unes setmanes, ... Llegir més