RECLAMACIÓ PER IMPAGAMENT D’ALIMENTS

Home » BLOG » Sense categoria » RECLAMACIÓ PER IMPAGAMENT D’ALIMENTS

Quan l’altre progenitor no paga la pensió d’aliments, sabem com iniciar una reclamació per impagament d’aliments?

La Sentència de divorci, separació o guarda i custòdia pot establir una pensió d’aliments a favor dels fills i càrrec d’un dels progenitors.

Diem “pot ser” per que en casos de guarda i custòdia compartida no sempre s’estableix pensió d’aliments (vegeu bloc “guarda compartida i pensió d’aliments”).

Doncs bé, què passa quan aquesta pensió no s’abona? La resposta és clara i rotunda: cal instar una execució de sentència en reclamació per impagament d’aliments.

Es tracta d’un procediment relativament senzill, si bé cal la intervenció d’Advocat i Procurador.

Per iniciar-ho haurem de reunir la Sentència on es va establir la pensió i la justificació dels impagaments. L’extracte del compte on s’havia d’ingressar la pensió, per exemple.

Una vegada presentada la demanda davant del mateix Jutjat que va conèixer del procediment principal, aquest dictarà Interlocutòria de despatx d’execució i Decret acordant els embargaments que corresponguin.

El més usual (i el més pràctic) sol ser la nòmina de l’executat, les posicions bancàries i els saldos pendents de devolució per part d’Hisenda.

Si aconseguim embargar la nòmina, el procediment es facilita, ja que cada mes hauríem de rebre l’ingrés de la quantitat embargada.

Però què passa quan l’executat és un autònom? Aquí l’execució es complica una mica perquè no es pot embargar una nòmina, que és el més pràctic. Podrem, per exemple, embargar els seus clients directament. En qualsevol cas, si l’adversa és un autònom haurem d’analitzar cada cas.

Cal saber que l’executat té la possibilitat d’oposar-se a l’execució, per exemple, quan se li reclamin quantitats que sí que ha pagat. Aquesta oposició es resoldrà en allò que coneixem com a incident d’oposició.

En qualsevol cas, si la vostra ex parella no paga la pensió d’aliments dels seus fills, no dubti en contactar amb mi per reclamar-la.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari