CONSUMIDOR I ADVOCACIA

Cada cop és més la informació respecte dels drets dels consumidors que rebem a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials. No es parla, però, dels conflictes que poden existir entre consumidor i advocacia i de com solucionar-los. Amb motiu del Dia Mundial dels Drets del Consumidor (15/03), us vull facilitar informació valuosa i que sempre incloc a les meves fulles d'encàrrec. Aquest dia es pretén promoure la difusió dels drets fonamentals que assisteixen als consumidors de tot el món, exigint-ne la ... Read more

PRIVACIÓ DE LA POTESTAT PARENTAL

Per acabar amb aquest bloc, parlarem de la privació de la potestat parental després de la ruptura sentimental. Recordem que la pàtria potestat és el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills, que s'ha d'exercir sempre en benefici seu. Doncs bé, els progenitors poden ser objecte de la privació de la potestat parental si incompleixen els seus deures envers els fills. L'article 236-6 del Codi civil de Catalunya n'estableix els motius[1]. Vegem-los. 1. Els progenitors poden ésser privats de la titularitat ... Read more

EXERCICI DE LA POTESTAT PARENTAL

Com dèiem la setmana passada, l'exercici de la potestat parental correspon, tret d'excepcions, a tots dos progenitors. És el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills i ho han d'exercir sempre en benefici dels menors. Ara bé, què passa si els progenitors no es posen d’acord en l’exercici de la potestat parental? Arran de la crisi sanitària provocada pel COVID19 ha sortit a la llum una controvèrsia que ha existit sempre: vacunar o no vacunar els fills. Però igual que aquesta ... Read more

PÀTRIA POTESTAT I GUARDA I CUSTÒDIA

Algunes persones confonen pàtria potestat i guarda i custòdia. Quan arriben al meu despatx, hi ha persones que creuen que aquell progenitor que ostenta la guarda i custòdia decidir lliurement sobre ells. Però no és bé així. Comencem pel principi. Què és la pàtria potestat o potestat parental? El Codi Civil de Catalunya la defineix com "una funció inexcusable que, en el marc de l'interès general de la família, s'exerceix personalment en interès dels fills, d'acord amb la seva personalitat i per facilitar-ne ... Read more

RÈGIM DE VISITES ENTRE AVIS I NÉTS

Quan es produeix una ruptura sentimental cal procurar un règim de visites entre avis i néts. És important que els menors mantinguin contacte amb els seus familiars més propers. Fins i tot constant el matrimoni i/o relació de parella avis i néts tenen dret a relacionar-se. Sempre tret que hi hagi justa causa. Però la veritat és que no sempre és així. Per això és important saber que si els avis es veuen privats de veure i estar amb els seus néts, i ... Read more

FAMÍLIA I MASCOTA

En aquests moments els termes família i mascota van agafats de la mà. Cada cop són més les persones que decideixen incloure una mascota com un membre més de la família. De fet, les xifres indiquen que a Espanya hi ha més llars amb mascotes que amb fills. Apuntant que en més del 50% de les llars espanyoles hi ha una mascota, sent el gos l'animal domèstic elegit per al voltant d'un 33%. Moltes vegades, quan es forma una nova parella, un o ... Read more

PENSIÓ D’ALIMENTS

Què és la pensió d'aliments? S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment dels fills: alimentació, vestimenta, calçat, habitació, habitatge, assistència mèdica, educació i instrucció. Quines són les característiques fonamentals de la pensió d'aliments? És una obligació d'ordre públic (respon a un interès social), imposada per la llei (amb independència de la voluntat dels subjectes). No cal acreditar la necessitat dels fills, ja que la necessitat es presumeix. És una obligació personalíssima. És indisponible, irrenunciable i intransmissible a tercers. Només es pot disposar de les pensions impagades, ja que depèn del creditor ... Read more

DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA

Si el 23 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va dictar una Sentència pionera en reconèixer que la clàusula que contenia les despeses de formalització de la hipoteca era nul·la per abusiva, fa tot just dos dies ens ha sorprès gratament en modificar la jurisprudència establerta fins al moment i declarar que "el subjecte passiu en l'impost sobre actes jurídics documentats quan el document subjecte és una escriptura de préstec amb garantia hipotecària és el creditor hipotecari, no és prestatari". Amb ... Read more

ADOPCIÓ

L'adopció d'un animal abandonat és un gest meravellós que hauria de generalitzar-se. Encara que l'ideal seria que no hagués de produir-se perquè això implicaria que no hi ha abandonament. En l'adopció hi ha sempre almenys tres parts implicades: el que abandona (al que no li dedicarem ni un segon), l'entitat que recull l'animal i promou l'adopció, i la família que l'adopta. L'adopció ha de ser un acte responsable, per a tota la vida, i realitzat amb la conscienciació que aquest animal que estem ... Read more

DIVORCI I PENSIÓ DE VIDUÏTAT

Són moltes les persones que, davant d'una crisi matrimonial, relacionen les següents paraules: divorci i pensió de viduïtat. A priori, les persones separades legalment o divorciades poden ser beneficiàries d'una pensió de viduïtat, però la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) exigeix, a més de no haver contret nou matrimoni, ser creditors de la pensió compensatòria de l'art. 97 del Codi Civil [equivalent a la pensió compensatòria de l'article 233-14 del Codi Civil de Catalunya] i que aquesta pensió s'extingeixi per ... Read more
Pàgina següent »