PRIVACIÓ DE LA POTESTAT PARENTAL

Per acabar amb aquest bloc, parlarem de la privació de la potestat parental després de la ruptura sentimental. Recordem que la pàtria potestat és el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills, que s'ha d'exercir sempre en benefici seu. Doncs bé, els progenitors poden ser objecte de la privació de la potestat parental si incompleixen els seus deures envers els fills. L'article 236-6 del Codi civil de Catalunya n'estableix els motius[1]. Vegem-los. 1. Els progenitors poden ésser privats de la titularitat ... Read more

EXERCICI DE LA POTESTAT PARENTAL

Com dèiem la setmana passada, l'exercici de la potestat parental correspon, tret d'excepcions, a tots dos progenitors. És el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills i ho han d'exercir sempre en benefici dels menors. Ara bé, què passa si els progenitors no es posen d’acord en l’exercici de la potestat parental? Arran de la crisi sanitària provocada pel COVID19 ha sortit a la llum una controvèrsia que ha existit sempre: vacunar o no vacunar els fills. Però igual que aquesta ... Read more

PÀTRIA POTESTAT I GUARDA I CUSTÒDIA

Algunes persones confonen pàtria potestat i guarda i custòdia. Quan arriben al meu despatx, hi ha persones que creuen que aquell progenitor que ostenta la guarda i custòdia decidir lliurement sobre ells. Però no és bé així. Comencem pel principi. Què és la pàtria potestat o potestat parental? El Codi Civil de Catalunya la defineix com "una funció inexcusable que, en el marc de l'interès general de la família, s'exerceix personalment en interès dels fills, d'acord amb la seva personalitat i per facilitar-ne ... Read more

RÈGIM DE VISITES ENTRE AVIS I NÉTS

Quan es produeix una ruptura sentimental cal procurar un règim de visites entre avis i néts. És important que els menors mantinguin contacte amb els seus familiars més propers. Fins i tot constant el matrimoni i/o relació de parella avis i néts tenen dret a relacionar-se. Sempre tret que hi hagi justa causa. Però la veritat és que no sempre és així. Per això és important saber que si els avis es veuen privats de veure i estar amb els seus néts, i ... Read more

FAMÍLIA I MASCOTA

En aquests moments els termes família i mascota van agafats de la mà. Cada cop són més les persones que decideixen incloure una mascota com un membre més de la família. De fet, les xifres indiquen que a Espanya hi ha més llars amb mascotes que amb fills. Apuntant que en més del 50% de les llars espanyoles hi ha una mascota, sent el gos l'animal domèstic elegit per al voltant d'un 33%. Moltes vegades, quan es forma una nova parella, un o ... Read more

PENSIÓ D’ALIMENTS

Què és la pensió d'aliments? S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment dels fills: alimentació, vestimenta, calçat, habitació, habitatge, assistència mèdica, educació i instrucció. Quines són les característiques fonamentals de la pensió d'aliments? És una obligació d'ordre públic (respon a un interès social), imposada per la llei (amb independència de la voluntat dels subjectes). No cal acreditar la necessitat dels fills, ja que la necessitat es presumeix. És una obligació personalíssima. És indisponible, irrenunciable i intransmissible a tercers. Només es pot disposar de les pensions impagades, ja que depèn del creditor ... Read more

DIVORCI I PENSIÓ DE VIDUÏTAT

Són moltes les persones que, davant d'una crisi matrimonial, relacionen les següents paraules: divorci i pensió de viduïtat. A priori, les persones separades legalment o divorciades poden ser beneficiàries d'una pensió de viduïtat, però la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) exigeix, a més de no haver contret nou matrimoni, ser creditors de la pensió compensatòria de l'art. 97 del Codi Civil [equivalent a la pensió compensatòria de l'article 233-14 del Codi Civil de Catalunya] i que aquesta pensió s'extingeixi per ... Read more

PACTES EN PREVISIÓ DE RUPTURA

Quan algú escolta per primera vegada les paraules pactes en previsió de ruptura és molt fàcil que el primer que se li passi pel cap sigui: "no s'ha casat encara (o no iniciat la convivència en el cas de parelles estables) i ja està pensant en quan es divorciï (o cessi la convivència)". Però la veritat és que els pactes en previsió de ruptura són més útils del que podria semblar, i pel fet de formalitzar-los no s'està apostant menys per aquesta ... Read more