PÀTRIA POTESTAT I GUARDA I CUSTÒDIA

Algunes persones confonen pàtria potestat i guarda i custòdia. Quan arriben al meu despatx, hi ha persones que creuen que aquell progenitor que ostenta la guarda i custòdia decidir lliurement sobre ells. Però no és bé així. Comencem pel principi. Què és la pàtria potestat o potestat parental? El Codi Civil de Catalunya la defineix com "una funció inexcusable que, en el marc de l'interès general de la família, s'exerceix personalment en interès dels fills, d'acord amb la seva personalitat i per facilitar-ne ... Llegir més

RÈGIM DE VISITES ENTRE AVIS I NÉTS

Quan es produeix una ruptura sentimental cal procurar un règim de visites entre avis i néts. És important que els menors mantinguin contacte amb els seus familiars més propers. Fins i tot constant el matrimoni i/o relació de parella avis i néts tenen dret a relacionar-se. Sempre tret que hi hagi justa causa. Però la veritat és que no sempre és així. Per això és important saber que si els avis es veuen privats de veure i estar amb els seus néts, i ... Llegir més

FAMÍLIA I MASCOTA

En aquests moments els termes família i mascota van agafats de la mà. Cada cop són més les persones que decideixen incloure una mascota com un membre més de la família. De fet, les xifres indiquen que a Espanya hi ha més llars amb mascotes que amb fills. Apuntant que en més del 50% de les llars espanyoles hi ha una mascota, sent el gos l'animal domèstic elegit per al voltant d'un 33%. Moltes vegades, quan es forma una nova parella, un o ... Llegir més