PENSIÓ D’ALIMENTS I PROGENITOR DESAPAREGUT

Lamentablement ens trobem cada cop més assumptes en Dret de Família on hem de conjugar els termes "pensió d'aliments" i "progenitor desaparegut" o il·localitzable. Avui explicarem com ha resolt el Tribunal Suprem el càlcul de la pensió d'aliments quan no es poden acreditar els ingressos de l'alimentant per trobar-se en parador desconegut. El TS ha declarat, a Sentència de 21/07/2023, que la impossibilitat de localitzar el progenitor no suposa l'exoneració de la seva obligació de prestar aliments. Igual que ha declarat que als ... Llegir més

MODIFICACIÓ DELS ALIMENTS

En les darreres setmanes estem parlant de la modificació de mesures i avui donarem alguna pinzellada sobre la modificació dels aliments. Com ja hem explicat alguna vegada, la pensió d'aliments és aquella necessària per al manteniment ordinari dels fills. Aquesta es calcula atenent les despeses ordinàries dels fills (aliments, higiene, educació, vestimenta, calçat, etc.). Però també s'han de tenir en compte els ingressos dels dos progenitors, ja que tots dos han de contribuir a la manutenció dels fills en proporció als seus ingressos. Dit ... Llegir més

MODIFICACIÓ DE LA GUARDA

Parlàvem la setmana passada de la modificació de mesures en general i avui donarem alguna pinzellada sobre la modificació de la guarda i custòdia. Com ja sabem, la guarda i la custòdia pot ser exclusiva a favor d'un dels dos progenitors. O compartida entre tots dos, amb independència de la distribució del temps de gaudi. Ara bé, es donen casos en què inicialment no s'estableix una guarda compartida, que és el més comú actualment. Si la guarda exclusiva té la seva fonamentació en un ... Llegir més

MODIFICACIÓ DE MESURES

Es pot instar la modificació de mesures d'una sentència de nul·litat, divorci, separació o guarda i custòdia? La norma general indica que les Sentències fermes (no hi ha cap recurs) són inamovibles. Tot i això, el Dret de Família és l'excepció, però amb matisos. No tindria sentit que no es pogués modificar una Sentència de Família tenint en compte que afectarà els fills comuns fins a la independència econòmica. En alguns casos això poden ser fins a 25 anys. I durant tots aquests ... Llegir més