PRESERVAR AL MENOR

En un dia com avui, Sant Valentí, parlarem d'un dels actes d'amor dels progenitors més grans envers els seus fills en una ruptura: preservar el menor. Però, què suposa preservar el menor en una ruptura? Preservar el menor implica mantenir-lo allunyat de la conflictiva matrimonial. A ningú no se'ns escapa que no totes les ruptures són pacífiques, ni que en totes les ocasions és fàcil arribar a acords. I encara que finalment ho aconseguim, el camí fins a arribar a aquest acord és ... Llegir més

ASSUMPTES INTERESSANTS ÚLTIMS DIES

Avui aprofito aquest bloc per fer-los arribar alguns assumptes interessants últims dies. Notícies Jurídiques ressalta com a “Sentència de la setmana” la Interlocutòria 4/2024 de 8 Gen. 2024 dictada pel Jutjat Mercantil Núm. 16 de Madrid en què “Condonen un deute de 163.000 euros a un matrimoni gràcies a la Llei de Segona Oportunitat”. Podeu llegir l'article complet clicant aquí i l'Auto clicant aquí. També Notícies Jurídiques ressalta com a jurisprudència destacada que “una cirurgiana plàstica indemnitzarà amb 8.000 euros una pacient per publicar ... Llegir més

SENTÈNCIA TJUE DESPESES HIPOTECÀRIES

Fa mesos que esperàvem la Sentència TJUE despeses hipotecàries i aquí la tenim. Seré breu en espera d'analitzar degudament la Sentència i els seus efectes, però tot sembla indicar que el dies a quo per comptabilitzar la prescripció de l'acció restitutòria és aquell en què el consumidor va poder tenir coneixement de l'abusivitat de la clàusula. Ara bé, des que es va dictar la primera Sentència? Des que es va convertir en fet notori? Des que la seva clàusula concreta va ser declarada ... Llegir més

L’INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR

Una de les frases més pronunciades en dret de família és “l'interès superior del menor”. Però sabem què és “l'interès superior del menor”? La veritat és que no hi ha una definició com a tal. Tal com ho veig l'interès superior del menor implica que, absolutament tot allò que es reguli en un procediment de separació, divorci, nul·litat o ruptura de parella estable, ha d'anteposar l'interès dels fills menors a l'interès dels progenitors. Pensem en allò essencial, la pàtria potestat. L'exercici de la ... Llegir més

GUARDA I CONDEMNA PER VIOLÈNCIA

Els termes guarda i condemna per violència de gènere o familiar estan estretament lligats. L'article 92.7 del Codi civil estableix que: “No procedirà la guarda conjunta quan qualsevol dels progenitors estigui sotmès a un procés penal iniciat per intentar atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills que convisquin amb tots dos. Tampoc no és procedent quan el jutge adverteixi, de les al·legacions de les parts i ... Llegir més

INTERVENCIÓ DE L’EATAF

Per a molts és coneguda la intervenció de l'EATAF en els procediments de família, però, en què consisteix exactament? En el procés avaluatiu de l'EATAF podem diferenciar quatre fases que serien imprescindibles: 1. Estudi de les actuacions judicials. En aquesta primera fase els tècnics hauran d'avaluar el context en què sol·licita la prova, elaborar les primeres hipòtesis sobre què pot estar passant i valorar el moment processal en què ens trobem (mesures prèvies, procediment principal, etc.) 2. Observació. En una segona fase es recolliran ... Llegir més

SOBRE L’EATAF

Informació sobre l'EATAF (Equip d'Assessorament Tècnic a l'Àmbit de Família), facilitada per la Generalitat de Catalunya. Accés directe a la web aquí. L’EATAF dona resposta a les peticions judicials que li fan els jutjats i els tribunals en l’àmbit del dret de família. L’objectiu és facilitar-los elements per a la seva presa de decisions. L’EATAF treballa pels Jutjats de Primera Instància de Família, Primera Instància i Instrucció, Violència sobre la Dona (VIDO) i Audiències Provincials d’arreu de Catalunya, des de les seus territorials ... Llegir més

AUDIÈNCIA DE NENS, NENES I ADOLESCENTS

L'audiència de nens, nenes i adolescents (NNA) és un dret dels menors de participar en el procés. I això és així perquè els NNA no són éssers passius. És important recordar que en els processos de separació i divorci es resoldrà sobre el seu futur, per la qual cosa no se'ls pot privar d'intervenir-hi llevat que siguin incapaços. Dit això, tots els nens tenen dret a ser escoltats. Una qüestió diferent serà si l'audiència la farà el jutge o l'equip psicosocial. Podríem dir que ... Llegir més

CANVI DE COL·LEGI

Seguint amb el fil del canvi de domicili, avui parlarem del canvi de col·legi dels nens. Canvi que requereix sempre consentiment dels dos progenitors o autorització judicial. Com dèiem al bloc referent a la potestat parental, aquesta és el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills, que s'ha d'exercir sempre en benefici dels mateixos. I formen part de la potestat parental, entre d'altres, tant l'elecció del centre educatiu com el canvi de col·legi. Ni tan sols en casos de guarda ... Llegir més

CANVI DE DOMICILI

Les persones tenim la llibertat de moure'ns per tot el territori i, per això, la llibertat per fer un canvi de domicili. No obstant això, quan hi ha fills menors d'edat el canvi de domicili pot quedar limitat. La limitació a què ens referim té a veure amb l'afectació que pugui provocar el canvi de domicili al règim de guarda compartida. Fins i tot amb el règim d'estades a favor del progenitor no custodi. I és que la distància pot dificultar o fins ... Llegir més
Pàgina següent »