RENDICIÓ DE COMPTES

(part 5 Mesures Judicials de Suport) Aquesta setmana donarem per tancat aquest bloc dedicats a les Mesures Judicials de Suport parlant de la rendició de comptes. La rendició de comptes és la manera que té l'assistent, antic tutor, de justificar que ha complert fidelment les seves atribucions pel que fa al patrimoni de la persona assistida. Tal com dèiem al bloc sobre la redacció de l'inventari després de l'acceptació de càrrec, l'assistent ha de presentar un inventari. Aquest inventari inclou tots els béns, crèdits, ... Llegir més

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE VENDA

(part 4 Mesures Judicials de Suport) La setmana passada parlàvem sobre l'acceptació del càrrec per part de l'assistent i la redacció de l'inventari. Avui farem referència a la sol·licitud d'autorització de venda dels béns de l'assistit. No poques vegades l'assistit no disposa de liquiditat suficient per al seu propi suport. I és que quan cal l'ingrés a una residència especialitzada ens trobem que el cost de la residència és molt superior a les pensions que pugui percebre. En aquest moment, l'assistent es veu obligat ... Llegir més

ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I REDACCIÓ DE L’INVENTARI

(part 3 Mesures Judicials de Suport) La setmana passada parlàvem de l'exploració judicial de la presumpta incapaç i de la compareixença al Jutjat dels familiars directes. Avui veurem l' acceptació del càrrec i la redacció de l'inventari. Com dèiem, després d'aquestes dues actuacions es dictarà una interlocutòria que determinarà si efectivament la persona necessita un assistent, quina persona queda designada com a tal i l'abast de l'assistència. L'assistent haurà de prendre possessió del càrrec (acceptar el càrrec) al Jutjat perquè surti plens efectes. Després ... Llegir més

EXPLORACIÓ JUDICIAL I COMPAREIXENÇA

(part 2 Mesures Judicials de Suport) La setmana passada vèiem les “mesures judicials de suport per a persones amb discapacitat”, i avui seguim amb l'exploració judicial i compareixença al Jutjat. Els passos següents en el procediment judicial. Admesa a tràmit la demanda serà el moment que el Ministeri Fiscal contesti a la mateixa. Després d'aquest pas, s'assenyalarà dia i hora per a l'exploració judicial i l'examen mèdic forense de la presumpta incapaç. L'exploració judicial i l'examen forense es fan al Jutjat, a porta tancada, ... Llegir més