PENSIÓ D’ALIMENTS

Què és la pensió d'aliments? S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment dels fills: alimentació, vestimenta, calçat, habitació, habitatge, assistència mèdica, educació i instrucció. Quines són les característiques fonamentals de la pensió d'aliments? És una obligació d'ordre públic (respon a un interès social), imposada per la llei (amb independència de la voluntat dels subjectes). No cal acreditar la necessitat dels fills, ja que la necessitat es presumeix. És una obligació personalíssima. És indisponible, irrenunciable i intransmissible a tercers. Només es pot disposar de les pensions impagades, ja que depèn del creditor ... Llegir més