SENTÈNCIA TJUE DESPESES HIPOTECÀRIES

Fa mesos que esperàvem la Sentència TJUE despeses hipotecàries i aquí la tenim. Seré breu en espera d'analitzar degudament la Sentència i els seus efectes, però tot sembla indicar que el dies a quo per comptabilitzar la prescripció de l'acció restitutòria és aquell en què el consumidor va poder tenir coneixement de l'abusivitat de la clàusula. Ara bé, des que es va dictar la primera Sentència? Des que es va convertir en fet notori? Des que la seva clàusula concreta va ser declarada ... Llegir més

DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA

Si el 23 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va dictar una Sentència pionera en reconèixer que la clàusula que contenia les despeses de formalització de la hipoteca era nul·la per abusiva, fa tot just dos dies ens ha sorprès gratament en modificar la jurisprudència establerta fins al moment i declarar que "el subjecte passiu en l'impost sobre actes jurídics documentats quan el document subjecte és una escriptura de préstec amb garantia hipotecària és el creditor hipotecari, no és prestatari". Amb ... Llegir més

DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA

En els últims dies els consumidors estem rebent molt bones notícies per part dels Tribunals en relació als nostres préstecs hipotecaris i les clares desavantatges que vam patir a signar-los. L'última d'elles fa referència a la possibilitat de recuperar les despeses de formalització de la hipoteca. Si bé ja fa més d'un any que el Tribunal Suprem (TS) va dictar la Sentència 705/2015, de 23 de desembre, ha estat arran de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ... Llegir més

LA RETROACTIVITAT DE LES CLÀUSULES SÒL

El passat 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar la Sentència més esperada per a milions de persones al nostre país, i que conclou la retroactivitat de la clàusula sòl. La Sentència analitza el marc jurídic que envolta la retroactivitat de la clàusula sòl (incloent la tan coneguda Sentència del Tribunal Suprem de 09/05/2013) i les qüestions prejudicials plantejades per diversos Tribunals espanyols per concloure que els efectes de la nul·litat de les ... Llegir més