ASSUMPTES INTERESSANTS ÚLTIMS DIES

Avui aprofito aquest bloc per fer-los arribar alguns assumptes interessants últims dies. Notícies Jurídiques ressalta com a “Sentència de la setmana” la Interlocutòria 4/2024 de 8 Gen. 2024 dictada pel Jutjat Mercantil Núm. 16 de Madrid en què “Condonen un deute de 163.000 euros a un matrimoni gràcies a la Llei de Segona Oportunitat”. Podeu llegir l'article complet clicant aquí i l'Auto clicant aquí. També Notícies Jurídiques ressalta com a jurisprudència destacada que “una cirurgiana plàstica indemnitzarà amb 8.000 euros una pacient per publicar ... Llegir més

CANVIAR ELS COGNOMS

Cada cop és més freqüent que les persones optin per canviar els cognoms, intercanviant el que tenen en primer lloc pel que tenen en segon. Fins i tot que decideixin canviar els cognoms dels fills menors d'edat perquè portin el nostre segon cognom en lloc del primer. Ja sigui perquè no hi ha relació amb aquell que ens va donar el primer cognom, perquè aquest cognom ens comporta càrregues emocionals o per qualsevol altre motiu. I és que en realitat no fa falta ... Llegir més

ELEVAR A PÚBLIC UNA COMPRAVENDA ANTIGA

En molt poc temps m'he trobat amb dos casos pràcticament idèntics on l'opció més senzilla alhora que complexa és elevar a públic una compravenda antiga. Posem-nos en situació. Un familiar nostre va comprar fa (molts) anys un immoble mitjançant document privat. Com que no tenia intenció d'hipotecar-lo ni vendre'l no va inscriure al Registre de la Propietat la compra. Després de la seva mort els seus hereus es troben que la propietat no consta al seu nom al Registre i comencen els dubtes. Aquí ... Llegir més

PROCEDIMENT MONITORI

El procediment monitori potser és avui la via de reclamació de quantitat en via civil més ràpida i àgil. Com explicarem, s'inicia mitjançant escrit al jutjat, i serveix per a la reclamació d'un deute líquid, determinat, vençut i exigible. Als seus inicis, igual que judici verbal en reclamació de menys de 2.000€, tampoc necessita Advocat de Procurador. Diem “en els seus inicis” perquè només podrem prescindir dels professionals esmentats per a la presentació de l'escrit de petició inicial. Per contestar la demanda de ... Llegir més

RECLAMACIÓ DE MENYS DE 2.000€

Amb independència que l’assessorament jurídic proporcionat per un professional pot suposar una gran diferència en el resultat d’un plet, hem de saber que no serà necessària la intervenció d’Advocat ni de Procurador en la reclamació de menys de 2.000€ mitjançant judici verbal. Tampoc no ho serà en la petició inicial de procediment monitori, però avui ens centrarem en el judici verbal. Els articles 23 i 31 de la Llei d'Enjudiciament Civil exceptuen la necessària intervenció de tots dos professionals en cas de reclamar ... Llegir més

DIVISIÓ DE COSA COMUNA

És molt comú que alguns béns immobles siguin copropietat de diverses persones. No només de parelles i/o matrimonis, sinó que de vegades per herència acabin sent diversos els propietaris. Però què passa si ja no vull continuar sent copropietari? En aquest cas he d'instar allò que es coneix com a acció de divisió de cosa comuna. Diu l'article 552-10.1 del Codi civil de Catalunya que “qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne els motius, la divisió de l'objecte de ... Llegir més

PARELLA ESTABLE I ELS PERMISOS RETRIBUÏTS

Sap que com parella estable té dret a determinats permisos retribuïts? Avui parlarem de la parella estable i els permisos retribuïts. Que la societat està canviant és un fet. Fa uns anys pràcticament totes les parelles acabaven contraient matrimoni, ja fos religiós o civil. No obstant això, avui dia, ja sigui per no creure en el matrimoni, "perquè no els ve de gust" casar-se o per motius econòmics, la gran majoria de les parelles decideixen iniciar una convivència sense més. I passats dos anys ... Llegir més