RECLAMACIÓ DE MENYS DE 2.000€

Home » BLOG » Civil » RECLAMACIÓ DE MENYS DE 2.000€

Amb independència que l’assessorament jurídic proporcionat per un professional pot suposar una gran diferència en el resultat d’un plet, hem de saber que no serà necessària la intervenció d’Advocat ni de Procurador en la reclamació de menys de 2.000€ mitjançant judici verbal.

Tampoc no ho serà en la petició inicial de procediment monitori, però avui ens centrarem en el judici verbal.

Els articles 23 i 31 de la Llei d’Enjudiciament Civil exceptuen la necessària intervenció de tots dos professionals en cas de reclamar o que ens reclamin menys de 2.000€ mitjançant judici verbal.

Tant si reclamem un deute nosaltres com si ens el reclama un tercer, hem de saber que el Consell General del Poder Judicial posa al nostre abast les eines següents:

  • Guia sobre el judici verbal
  • Model de demanda
  • Model de contestació de demanda

És important saber que en aquests casos, en què la intervenció d’Advocat i Procurador no és preceptiva, si ens condemnessin a costes i hagués prescindit d’aquests professionals, no em podran reclamar els honoraris dels professionals que haguessin assistit a l’altra part. Excepte que el Tribunal apreciï temeritat en la conducta del condemnat a costes. O bé que el domicili de la part representada i defensada estigui en lloc diferent d’aquell en què s’ha tramitat el judici

Quan és recomanable acudir defensat per Advocat? Quan ens estan reclamant de més, pensem que hi poden haver clàusules abusives a l’origen del deute, etc. Si tens entre mans una reclamació de menys de 2.000€ no dubtis a contactar amb mi. Exposa’m el teu cas i vegem si cal o no la defensa lletrada.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari