CANVIAR ELS COGNOMS

Home » BLOG » Civil » CANVIAR ELS COGNOMS

Cada cop és més freqüent que les persones optin per canviar els cognoms, intercanviant el que tenen en primer lloc pel que tenen en segon.

Fins i tot que decideixin canviar els cognoms dels fills menors d’edat perquè portin el nostre segon cognom en lloc del primer.

Ja sigui perquè no hi ha relació amb aquell que ens va donar el primer cognom, perquè aquest cognom ens comporta càrregues emocionals o per qualsevol altre motiu. I és que en realitat no fa falta un motiu per canviar el cognom.

Tot i això, hem de tenir en compte que canviar els cognoms implica la renovació de tots els documents oficials de què disposem. Així, haurem de modificar DNI, carnet de conduir, títols acadèmics, comptes bancaris, hipoteques, cotxe, habitatge, etc.

Qualsevol document en què consti el nom anterior haurà de ser modificat i/o renovat.

Si ja hem pres la decisió de canviar el cognom de forma detinguda i conscienciosa, en el cas de ser major d’edat, podrem iniciar els tràmits. Així, caldrà aportar al Registre Civil la sol·licitud de canvi de cognom degudament emplenada. A aquesta sol.licitud adjuntarem el DNI original i una fotocòpia, així com a certificat de naixement.

Si volem canviar el cognom d’un fill menor d’edat per, per exemple, que en lloc del nostre primer cognom portin el nostre segon cognom, primer haurem de modificar l’ordre dels nostres cognoms.

Un cop canviats els cognoms del progenitor, s’haurà de presentar sol·licitud adreçada al jutge del Registre Civil juntament amb el certificat de matrimoni dels pares del menor o, en cas de no estar casats, certificat de naixement de tots dos. Juntament amb això, s’aportarà declaració de mutu acord signada pels dos progenitors on es demani el canvi d’ordre dels cognoms dels fills.

Es tracta d’un tràmit amb implicacions legals importants, per la qual cosa cal sospesar-ho bé. Tot i això, el canvi de cognoms no afecta les relacions personals ni de parentiu amb la nostra família.

Si esteu pensant en canviar els cognoms i teniu dubtes respecte dels tràmits a realitzar, no dubteu a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari