EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Home » BLOG » Família » EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Finalitzem aquest bloc dedicat a l’extinció de la pensió d’aliments dels fills parlant del cas de la majoria d’edat.

Hem de deixar una cosa molt clara: la majoria d’edat per si mateixa no comporta l’extinció de la pensió d’aliments.

La manutenció dels fills és una obligació dels progenitors que subsisteix mentre són dependents econòmicament. Per això la majoria d’edat per se no suposa la seva extinció.

Diu l’article 93 del Codi civil que:

El jutge, en tot cas, determinarà la contribució de cada progenitor per satisfer els aliments i adoptarà les mesures convenients per assegurar l’efectivitat i acomodació de les prestacions a les circumstàncies econòmiques i necessitats dels fills a cada moment.

Si convisquessin al domicili familiar fills majors d’edat o emancipats que no tinguessin ingressos propis, el jutge, en la mateixa resolució, fixarà els aliments que siguin deguts d’acord amb els arts. 142 i ss. D’aquest Codi.

Per part seva, l’article 237-1 del Codi Civil de Catalunya estableix que:

S’entén per aliments tot allò que és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit i assistència mèdica de la persona alimentada, així com les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, una vegada assolida la majoria d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular. Així mateix, els aliments inclouen les despeses funeràries, si no estan cobertes d’una altra manera.

Per tant, perquè la majoria d’edat impliqui l’extinció de la pensió d’aliments s’han de donar altres requisits com ara que el fill hagi finalitzat els estudis, o els hagi abandonat, o s’hagi incorporat al mercat laboral, o hagi deixat de conviure amb el progenitor custodi, entre d’altres.

En qualsevol cas, l’extinció no és unilateral, per la qual cosa si no arriba a un acord amb l’altre progenitor l’haurà de sol·licitar judicialment.

Com cada cas és diferent, si teniu dubtes sobre si podeu sol·licitar l’extinció dels aliments dels vostres fills, no dubteu a contactar amb mi per valorar-lo.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari