EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Home » BLOG » Família » EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

En els propers blocs parlarem de diferents supòsits en què podem sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments dels fills majors d’edat o emancipats.

Avui ens referirem a l’extinció per manca de convivència del fill amb qui fos progenitor custodi.

Els fills menors no emancipats han de conviure amb el progenitor custodi (o amb els progenitors custodis en cas de guarda compartida). Establint-se una pensió d’aliments a càrrec del no custodi.

Però què passa quan s’emancipen o quan compleixen la majoria d’edat i deixen de conviure amb el que fos progenitor custodi? Cal mantenir la pensió d’aliments?

Si deixen de conviure perquè esdevenen independents econòmicament no hi ha discussió. La pensió d’aliments s’extingeix. Ja sigui de mutu acord o judicialment.

Però, i si no són independents econòmicament?

Deixant de banda casos molt concrets com aquells en què els fills marxen a una altra població per continuar els estudis, des del moment en què els fills no conviuen amb el que fos progenitor custodi no cal establir pensió d’aliments ni mantenir-la en el procediment matrimonial.

És a dir, podrem sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments mitjançant la modificació de mesures de la Sentència de Família.

En qualsevol cas, si els fills necessiten l’ajut econòmic dels seus pares, són aquells els qui els han de reclamar als progenitors mitjançant la reclamació d’aliments entre parents.

És a dir, vivint sols els fills emancipats o majors d’edat han de ser ells, en tot cas, els qui acreditin la seva manca de mitjans propis per subsistir. Reclamant-los en procediment a part a tots dos progenitors.

Per això és important diferenciar dos tipus d’aliments a prestar als fills:

  1. La pensió d’aliments, establerta dins del procediment matrimonial o de parella estable. Pensió que administra el progenitor custodi.
  • Aliments entre parents, establerta en un procediment civil (judici verbal aliments), que reclama directament el fill a tots dos progenitors.

Si els seus fills s’han independitzat i encara continua abonant la pensió d’aliments, no dubti a contactar amb mi per valorar si se’n pot sol·licitar l’extinció

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari