EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Home » BLOG » Família » EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Continuem parlant de diferents supòsits en què podem sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments dels fills majors d’edat o emancipats.

Avui ens referirem a l’extinció per finalització o abandonament dels estudis i la incorporació al mercat laboral amb vocació de permanència.

Estableix l’apartat 3 de l’art. 152 CC que cessarà l’obligació de donar aliments “quan l’alimentat pugui exercir un ofici, professió o indústria, o hagi adquirit una destinació o millorat de fortuna, de manera que no li calgui la pensió alimentària per a la seva subsistència“.

La Sentència d’AP Lleida de 22 de febrer del 2001 sosté que segons l’apartat 3 de l’art. 152 CC l’obligació de donar aliments cessa quan l’alimentat pugui exercir un ofici, professió o indústria, de manera que no li calgui la pensió alimentària per a la seva subsistència; sense que sigui necessària, per tant, l’efectivitat del desenvolupament d’aquesta activitat laboral, i n’hi ha prou amb la possibilitat concreta respecte de l’alimentista que es troba en disposició de treballar (Sentència d’AP Castelló de 28 de juny de 2005).

Sobre això assenyala la Sentència d’AP Astúries de 19 d’octubre de 2000 que el fet d’haver ostentat el descendent una feina, encara temporal, i per tant, l’accés, encara limitat al mercat laboral, ja suposa una probabilitat seriosa de gaudir de vida independent i, per tant, sufragar les seves pròpies necessitats resultant en aquestes condicions fora de lloc obligar el progenitor a continuar prestant-li la pensió alimentària, a la qual cosa no es pot veure abocat de manera perenne quan l’alimentat ha demostrat la seva capacitat per obtenir ingressos propis (Resum Sentència d’AP Múrcia de 2 de febrer de 2010). En aquest sentit, la sentència de l’AP Barcelona de 20 de gener de 2003 ressalta la vocació de permanència al món laboral de l’alimentista. En el mateix sentit, la Sentència d’AP Cadis, de 25 d’octubre del 2004.

Per descomptat que el fill major d’edat haurà de demostrar interès en la recerca d’una feina, podent donar-se el cas que se suprimeixi la pensió alimentària quan el fill mostri passivitat o desinterès a deixar de ser mantingut pels seus progenitors.

Si els vostres fills han finalitzat o abandonat els estudis i s’han incorporat al mercat laboral, no dubteu a contactar amb mi per valorar si podeu sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari