CANVI DE COL·LEGI

Home » BLOG » Família » CANVI DE COL·LEGI

Seguint amb el fil del canvi de domicili, avui parlarem del canvi de col·legi dels nens. Canvi que requereix sempre consentiment dels dos progenitors o autorització judicial.

Com dèiem al bloc referent a la potestat parental, aquesta és el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills, que s’ha d’exercir sempre en benefici dels mateixos.

I formen part de la potestat parental, entre d’altres, tant l’elecció del centre educatiu com el canvi de col·legi. Ni tan sols en casos de guarda i custòdia exclusiva el progenitor custodi té la potestat de decidir unilateralment.

L’article 236-11.1 del Codi Civil de Catalunya (CCC) ens diu que “si els progenitors viuen separats, poden acordar mantenir l’exercici conjunt de la potestat parental, delegar-ne l’exercici a un o distribuir-ne les funcions”.

Per tant, si no es delega o distribueix expressament, llevat que hi hagi causes objectives per a la seva privació, tots dos l’exerciran.

Per tant, tots dos hauran de consensuar el canvi de col·legi. Què passa quan un dels progenitors no hi està d’acord?

Ens continua dient l’article 236-11.4 CCC que, “en cas de desacord sobre l’exercici de la potestat parental, qualsevol dels progenitors pot recórrer a l’autoritat judicial, que ha de decidir havent escoltat l’altre progenitor i els fills que n’hagin complert dotze anys o que, tenint menys, tinguin prou judici”.

Quan parlem de “recórrer a l’autoritat judicial” ens referim al procediment de jurisdicció voluntària.

Si bé per iniciar un expedient de jurisdicció voluntària no cal la intervenció d’advocat ni procurador, sempre és recomanable un assessorament previ. A més, en virtut de la complexitat de l’assumpte, és interessant l’acompanyament en el procés per un professional.

Si voleu canviar de col·legi als vostres fills i l’altre progenitor no ho consentiu, no dubteu a contactar amb mi. Iniciarem l’expedient de jurisdicció voluntària.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari