EXERCICI DE LA POTESTAT PARENTAL

Home » BLOG » Família » EXERCICI DE LA POTESTAT PARENTAL

Com dèiem la setmana passada, l’exercici de la potestat parental correspon, tret d’excepcions, a tots dos progenitors. És el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills i ho han d’exercir sempre en benefici dels menors.

Ara bé, què passa si els progenitors no es posen d’acord en l’exercici de la potestat parental?

Arran de la crisi sanitària provocada pel COVID19 ha sortit a la llum una controvèrsia que ha existit sempre: vacunar o no vacunar els fills.

Però igual que aquesta existeixen moltes altres controvèrsies com pot ser el tipus de col·legi a què aniran els fills: públic, privat, concertat, laic, religiós, amb uniforme o sense, etc.

O si els fills seran batejats o prendran la Comunió.

O un fet que afecta la relació paternofilial com pot ser un canvi de domicili a una altra regió, Comunitat Autònoma o fins i tot un altre país.

En fi, com que cadascuna de les decisions importants respecte dels menors s’ha de prendre conjuntament per tots dos progenitors, són moltes les ocasions en què hi pot haver un desacord en l’exercici de la potestat parental.

I el més important és que perquè hi hagi aquest desacord no cal estar separats o divorciats perquè, recordem, la potestat parental s’exerceix pel simple fet de ser pares.

Dit això, què podem fer si els dos progenitors no estan d’acord en la presa duna decisió transcendental? Actualment la via per solucionar el conflicte és la Jurisdicció Voluntària.

Als articles 85 i següents de la 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària es regula la intervenció judicial en relació amb la pàtria potestat.

Així, és important remarcar que no cal la intervenció d’advocat ni procurador en aquests expedients. És a dir, els progenitors poden anar directament al Jutjat mitjançant la presentació de demanda.

En aquest link podeu descarregar el model normalitzat facilitat pel Consell General del Poder Judicial.

On es presenta la demanda?

  • Constant el matrimoni o relació de parella estable, la demanda es presentarà al Jutjat de Primera Instància del domicili del fill.
  • No obstant això, si l’exercici conjunt de la pàtria potestat pels progenitors ha estat establert per resolució judicial (separació, divorci o extinció de parella estable), és competent per conèixer de l’expedient el jutjat de primera instància que l’hagi dictat.

Qui pot promoure l’expedient de Jurisdicció Voluntària? Tots dos progenitors, individualment o conjuntament.

Presentada la demanda per un sol dels progenitors, es donarà trasllat a l’altre perquè pugui contestar-la. El pas següent serà la celebració d’una compareixença, a la qual acudiran les parts.

Tant a la demanda com a la contestació les parts han d’aportar tots els documents que justifiquin la seva postura. I és que en la compareixença ja no podran aportar res més, tret que sigui de data posterior.

Si bé el procediment és relativament senzill, és recomanable l’assistència d’un professional que ens ajudi. En funció del tipus de decisió serà interessant una redacció correcta de la demanda i una estratègia probatòria.

Per això, si tens problemes per assolir un acord relatiu a l’exercici de la potestat parental, no dubtis a contactar amb mi.

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari