CANVI DE DOMICILI

Home » BLOG » Família » CANVI DE DOMICILI

Les persones tenim la llibertat de moure’ns per tot el territori i, per això, la llibertat per fer un canvi de domicili. No obstant això, quan hi ha fills menors d’edat el canvi de domicili pot quedar limitat.

La limitació a què ens referim té a veure amb l’afectació que pugui provocar el canvi de domicili al règim de guarda compartida. Fins i tot amb el règim d’estades a favor del progenitor no custodi.

I és que la distància pot dificultar o fins i tot impedir aquesta compartida o fins i tot el règim d’estades.

La majoria dels nostres Jutjats i Tribunals entenen que una distància entre domicilis de fins a 30 km no afectaria el sistema de guarda o estades. Per això en aquest cas no caldria el consentiment de l’altre progenitor ni l’autorització judicial. Només caldria comunicar a l’altre progenitor el trasllat.

Si pel contrari el canvi de domicili excedeix aquesta distància es necessitarà aquest consentiment o autorització.

Arribats a aquest punt, hem de saber que tant el consentiment com l’absència del mateix han de ser expressos i per escrit. Servint per a això qualsevol mitjà acceptat en dret. En cas de no pronunciar-se ni a favor ni en contra del trasllat s’entendria acceptat tàcitament. Tot i que cal anar amb compte amb aquesta acceptació tàcita i amb els terminis que es concedeixen per pronunciar-se.

Si l’altre progenitor es negués al canvi de domicili caldria acudir a la Jurisdicció Voluntària, per tal que fos l’autoritat judicial qui prengués la decisió sobre la base de l’interès superior del menor.

El més important és no prendre’s mai a la lleugera els canvis de domicili i dur-los a terme sense el consentiment de l’altre progenitor o sense autorització judicial.

Fer-ho “malament” pot tenir greus conseqüències, des de la pèrdua de la guarda i custòdia i/o la potestat parental o, en casos més greus, la imputació per sostracció de menors.

Si teniu intenció de canviar de domicili i l’altre progenitor no ho consenteix, no preneu decisions precipitades. No dubteu a contactar amb mi per buscar una solució.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari