MODIFICACIÓ DELS ALIMENTS

Home » BLOG » Família » MODIFICACIÓ DELS ALIMENTS

En les darreres setmanes estem parlant de la modificació de mesures i avui donarem alguna pinzellada sobre la modificació dels aliments.

Com ja hem explicat alguna vegada, la pensió d’aliments és aquella necessària per al manteniment ordinari dels fills.

Aquesta es calcula atenent les despeses ordinàries dels fills (aliments, higiene, educació, vestimenta, calçat, etc.). Però també s’han de tenir en compte els ingressos dels dos progenitors, ja que tots dos han de contribuir a la manutenció dels fills en proporció als seus ingressos.

Dit això, pot passar que en el moment de fixar la pensió d’aliments la situació econòmica d’un dels progenitors sigui “complicada” i per això s’estableixi una càrrega econòmica més gran per a l’altre progenitor.

Doncs bé, si la situació millora, o la de l’altre empitjora, es podrà sol·licitar la modificació dels aliments per ajustar-los a la realitat actual.

I al revés, la pèrdua involuntària del treball del progenitor obligat al pagament d’una pensió alimentària, que va ser acomiadat indegudament, pel qual percebia un sou anual, per passar a cobrar un subsidi per desocupació, suposa una alteració substancial de les circumstàncies preses en consideració per quantificar la pensió alimentària a favor dels fills.

Un altre cas molt comú és aquell en què les despeses ordinàries dels fills es veuen clarament modificades.

Per exemple, el canvi de col·legi de privat a públic o a la inversa. Necessitats especials com ara una celiaquia que incrementa el cost de la llista de la compra.

Sempre que pugui acreditar aquesta modificació de les despeses podrem sol·licitar una modificació dels aliments.

Com sempre dic, a Dret de Família cada cas és completament diferent. Per això, si voleu instar la modificació dels aliments dels vostres fills, no dubteu a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari