MODIFICACIÓ DE LA GUARDA

Home » BLOG » Família » MODIFICACIÓ DE LA GUARDA

Parlàvem la setmana passada de la modificació de mesures en general i avui donarem alguna pinzellada sobre la modificació de la guarda i custòdia.

Com ja sabem, la guarda i la custòdia pot ser exclusiva a favor d’un dels dos progenitors. O compartida entre tots dos, amb independència de la distribució del temps de gaudi.

Ara bé, es donen casos en què inicialment no s’estableix una guarda compartida, que és el més comú actualment.

Si la guarda exclusiva té la seva fonamentació en un fet concret és important recollir aquesta justificació al Conveni.

Per exemple, si un dels progenitors encara no té habitatge propi on residir amb els fills. O viu molt lluny del lloc de desenvolupament social dels menors. O la seva feina no permet assumir una guarda compartida perquè treballa a la nit.

Si aquest motiu que us impedeix gaudir de la guarda compartida dels vostres fills està detallat, un cop ja no hi hagi aquest impediment, podreu sol·licitar la guarda compartida.

Haurà d’acreditar, això sí, que l’impediment ha desaparegut.

Passaria el mateix si no s’hagués fet constar aquesta justificació al Conveni, però en aquest cas haurem d’acreditar la situació del progenitor tant en el moment actual com en l’inicial.

Altres casos en què cabria la modificació de la guarda serien, per exemple, quan un dels progenitors no compleix correctament les seves obligacions parentals i això està perjudicant els menors.

Si aconseguim acreditar que la convivència amb aquest progenitor perjudica el desenvolupament físic i/o emocional dels menors, també podrem demanar una modificació.

En aquest darrer cas no parlem només de violència física o psicològica, no cal arribar a aquest extrem per no complir les obligacions parentals.

Quan els nens són més grans, i sobretot quan les noves parelles dels progenitors entren a casa, de vegades són els mateixos fills els que demanen un canvi. Podria donar-se una modificació de la guarda també en aquests casos.

Com tot en dret de família, cada cas és completament diferent. Per això, si voleu instar la modificació de la guarda i custòdia dels vostres fills, no dubteu a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari