PENSIÓ D’ALIMENTS I PROGENITOR DESAPAREGUT

Home » BLOG » Família » PENSIÓ D’ALIMENTS I PROGENITOR DESAPAREGUT

Lamentablement ens trobem cada cop més assumptes en Dret de Família on hem de conjugar els termes “pensió d’aliments” i “progenitor desaparegut” o il·localitzable.

Avui explicarem com ha resolt el Tribunal Suprem el càlcul de la pensió d’aliments quan no es poden acreditar els ingressos de l’alimentant per trobar-se en parador desconegut.

El TS ha declarat, a Sentència de 21/07/2023, que la impossibilitat de localitzar el progenitor no suposa l’exoneració de la seva obligació de prestar aliments. Igual que ha declarat que als tribunals no està proscrita la possibilitat de determinar un mínim per aquest concepte. Mínim que fixa en el 10% dels seus ingressos, cosa que generarà un deute a càrrec seu que es determinarà al moment de la seva localització.

Estableix el nostre més Alt Tribunal que “s’ha d’establir pensió alimentària a favor del menor d’edat a càrrec del progenitor no custodi encara que no s’hagi pogut realitzar un judici de proporcionalitat per trobar-se aquest en parador desconegut i desconèixer-ne els ingressos”.

Aquesta teoria es donarà, a priori, sempre que no consti que el progenitor il·localitzable no tingui recursos econòmics o que estigui en una situació d’absoluta indigència.

En casos en què, a més, el progenitor il·localitzable s’hagi absentat sense deixar les dades econòmiques, intencionadament. Obligar l’altre progenitor a atendre les necessitats del menor de manera exclusiva.

A més, si el progenitor il·localitzable en algun moment va fer aportacions, això revela que comptava amb possibilitats per atendre aquesta obligació.

El TS estima, per tant, que s’ha de fixar a càrrec del progenitor il·localitzable una prestació d’aliments del 10% dels ingressos a favor del fill. Sempre des de la data dinterposició de la demanda.

A més, la determinació del TS no perjudica les actuacions que el progenitor il·localitzable plantegi un cop aparegui. L’obligat al pagament si pretén modificar aquesta quantia per considerar-la excessiva. El perceptor, perquè considera que aquesta quantia ha de ser revisada a la llum dels ingressos que en el seu moment puguin acreditar-se.

Si necessiteu conjugar els termes “pensió d’aliments” i “progenitor desaparegut” o il·localitzable, no dubteu a contactar amb mi per estudiar el vostre cas.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari