DIVORCI NOTARIAL

Home » BLOG » Família » DIVORCI NOTARIAL

Tal com dèiem la setmana passada, igual que hem de saber que el Notari pot celebrar un matrimoni d’inici a fi, també hem de saber de l’existència del divorci notarial.

El divorci notarial es distingeix del judicial en diferents aspectes:

  • AMISTÓS. El notarial només es pot acordar quan tots dos cònjuges estiguin d’acord en tots els termes de l’acord, mentre que el judicial pot ser tant de mutu acord com contenciós.
  • FILLS. El notari només pot acordar el divorci si els fills són majors d’edat i independents econòmicament. Per tant, si els fills són menors, no estan emancipats o tenen una discapacitat i depenen dels pares caldrà acudir si o si al divorci judicial.
  • REPRESENTACIÓ. Al divorci notarial no és necessària la representació per Procurador.
  • DURADA DEL PROCEDIMENT. Potser el més interessant. Mentre que el divorci judicial pot trigar no menys de dos mesos en el millor dels casos i sempre que sigui de mutu acord, el divorci notarial és qüestió de dies. Tot serà qüestió de quadrar l’agenda amb la Notaria.

Quins aspectes tenen en comú ambdós procediments:

  • DEFENSA LLETRADA. Tant al divorci notarial com al judicial és necessària la presència d’un advocat per garantir que els dos cònjuges han rebut assessorament legal. Tot i que el Notari també verificarà que entenen el que estan signant.
  • CONVENI REGULADOR. En tots dos casos cal presentar un Conveni Regulador signat per ambdues parts.
  • PATRIMONI CONJUGAL. Tant en un procediment com en l’altre podem dissoldre el patrimoni conjugal. Tot i això, potser en aquest punt sigui més interessant la via judicial per qüestions fiscals.

Si has pres la decisió de divorciar-te i compleixes els requisits del divorci notarial, no dubtis a contactar amb mi per a la redacció del conveni i acompanyament a Notaria.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari