NUL·LITAT DEL MATRIMONI

Home » BLOG » Família » NUL·LITAT DEL MATRIMONI

L’article 73 del Codi Civil estableix les causes de nul·litat del matrimoni. Bàsicament són la manca de consentiment o consentiment viciat, manca de capacitat i defectes de forma.

Pel que fa al consentiment, cal que la persona que el presta ho faci amb coneixement i voluntat, i que sàpiga realment què és el que està fent, què implica el matrimoni.

A més, cal que no hi hagi error, coacció o por greu. És a dir, que m’estigui casant amb qui realment diu que és, que ningú m’obligui a fer-ho i que no ho faci per por de represàlies si no ho faig.

És necessari perquè no es doni la nul·litat del matrimoni, per descomptat, que les persones que el contrauen puguin fer-ho entre si.

Serà nul, per exemple, el matrimoni contret per algú que estigui casat prèviament o el matrimoni entre determinats familiars (entre germans, pares i fills, etc.).

Finalment, també es donarà la nul·litat del matrimoni si hi ha algun defecte de forma. Aquests defectes poden ser la no intervenció de jutge, alcalde o funcionari, testimonis, etc.

Recentment hem tingut coneixement de la Sentència 218/2023 de 28/03/2023 dictada per l’Audiència Provincial de Badajoz, Secció 2a, que declara la nul·litat del matrimoni pels trastorns psiquiàtrics que patia el marit i que la dona desconeixia.

Aquest és potser un dels casos més habituals, desconèixer malalties mentals de la parella prèvies al matrimoni. Màxim si suposen un impediment per a la bona fi del mateix.

El procediment per sol·licitar la nul·litat del matrimoni civil és el mateix que per sol·licitar la separació o el divorci. La diferència principal és que en la nul·litat sí que he d’acreditar els motius pels quals la sol·licito. En la separació i el divorci no calen justificacions.

I això és així perquè després de la nul·litat del matrimoni aquest esdevé ineficaç i, per tant, “mai no ha existit”, amb les conseqüències inherents a aquesta ineficàcia.

En qualsevol cas, cal aclarir que no cal la nul·litat del matrimoni per tornar a contraure matrimoni civil. No així al matrimoni religiós. En aquest cas per tornar a contraure cal que el tribunal eclesiàstic declari la nul·litat del mateix.

Si creus que el teu matrimoni podria ser nul i necessites més informació, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari