CASAR-SE DAVANT DE NOTARI

Home » BLOG » Família » CASAR-SE DAVANT DE NOTARI

Des del passat 30 d’abril de 2021 ja es pot casar-se davant de notari. I quan dic casar-se, dic CASAR-SE, amb tots els tràmits.

Des de l’entrada en vigor de la Llei de Jurisdicció Voluntària el juliol del 2015 els Notaris poden celebrar matrimonis (civils) i divorcis (de mutu acord i sense fills menors). Però l’acta prèvia matrimonial quedava reservada a l’encarregat del Registre Civil. Per això sí o sí que calia passar pel Registre Civil.

És ara, des de fa unes setmanes, que els Notaris poden fer el tràmit complet: des de l’acta prèvia matrimonial fins al matrimoni com a tal i el divorci si la cosa no funciona.

Evidentment el ciutadà pot continuar escollint si celebra el seu matrimoni a l’Ajuntament o al Jutjat o si, per contra, prefereix casar-se davant de notari.

Moltes vegades les parelles no fan el pas de contraure matrimoni per la burocràcia i terminis que això suposa.

Han de saber aquesta última opció, la notarial, tendeix a ser més ràpida i la raó és clara: la majoria de municipis només tenen un Encarregat del Registre Civil mentre que tenen diversos notaris.

A més, els notaris han de comprovar exactament el mateix que l’encarregat del Registre Civil. Així, comprovaran la capacitat per contraure matrimoni, que no hi hagi impediments i que no es tracti d’un matrimoni simulat. A més, determinaran el règim econòmic matrimonial i el veïnatge civil dels cònjuges.

Finalment, els notaris també poden, en determinats casos, dissoldre el matrimoni mitjançant divorci.

Per això cal que tots dos cònjuges hi estiguin d’acord i no hi hagi fills menors d’edat. A més, s’ha de signar un conveni regulador i acudir a la notaria acompanyats d’advocat.

Però del divorci notarial ja en parlarem detalladament al proper bloc.

Si necessites més informació sobre com casar-se davant de notari, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari