RENDICIÓ DE COMPTES

Home » BLOG » Protecció de la persona » RENDICIÓ DE COMPTES

(part 5 Mesures Judicials de Suport)

Aquesta setmana donarem per tancat aquest bloc dedicats a les Mesures Judicials de Suport parlant de la rendició de comptes.

La rendició de comptes és la manera que té l’assistent, antic tutor, de justificar que ha complert fidelment les seves atribucions pel que fa al patrimoni de la persona assistida.

Tal com dèiem al bloc sobre la redacció de l’inventari després de l’acceptació de càrrec, l’assistent ha de presentar un inventari. Aquest inventari inclou tots els béns, crèdits, càrregues i deutes que integren el patrimoni de l’assistida. Inclosos els comptes anuals de les empreses de què pogués formar part.

Doncs bé, anualment haurà de presentar un document, anomenat rendició de comptes, on haurà de relacionar tots els moviments realitzats en el patrimoni de la persona assistida.

L’ideal és aportar posicions bancàries i extracte dels comptes, així com justificants dels pagaments realitzats en efectiu (roba i neteja personal, perruqueria, podòleg, etc.).

A més, s’hi han d’incloure factures de la residència (si la persona assistida està ingressada), i escriptures de venda d’aquells béns per a la qual haguéssim rebut autorització judicial. Igualment, caldrà acreditar la destinació dels diners d’aquesta venda.

Al final del que es tracta és de relacionar tots els ingressos que ha tingut l’assistida (pensió, etc.) i totes les despeses, de manera que puguem acreditar que s’està protegint el patrimoni.

Quan el que tenim davant és un patrimoni “a l’ús”, la rendició de comptes és un tràmit senzill. De fet, no cal Advocat ni Procurador.

La qüestió es pot complicar una mica més quan hi ha patrimonis més complexos. En aquest cas, és recomanable estar assessorat per professionals. Si necessites més informació per a la redacció de la rendició de comptes, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari