PENSIÓ D’ALIMENTS

Què és la pensió d'aliments? S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment dels fills: alimentació, vestimenta, calçat, habitació, habitatge, assistència mèdica, educació i instrucció. Quines són les característiques fonamentals de la pensió d'aliments? És una obligació d'ordre públic (respon a un interès social), imposada per la llei (amb independència de la voluntat dels subjectes). No cal acreditar la necessitat dels fills, ja que la necessitat es presumeix. És una obligació personalíssima. És indisponible, irrenunciable i intransmissible a tercers. Només es pot disposar de les pensions impagades, ja que depèn del creditor ... Read more

DIVORCI I PENSIÓ DE VIDUÏTAT

Són moltes les persones que, davant d'una crisi matrimonial, relacionen les següents paraules: divorci i pensió de viduïtat. A priori, les persones separades legalment o divorciades poden ser beneficiàries d'una pensió de viduïtat, però la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) exigeix, a més de no haver contret nou matrimoni, ser creditors de la pensió compensatòria de l'art. 97 del Codi Civil [equivalent a la pensió compensatòria de l'article 233-14 del Codi Civil de Catalunya] i que aquesta pensió s'extingeixi per ... Read more

PACTES EN PREVISIÓ DE RUPTURA

Quan algú escolta per primera vegada les paraules pactes en previsió de ruptura és molt fàcil que el primer que se li passi pel cap sigui: "no s'ha casat encara (o no iniciat la convivència en el cas de parelles estables) i ja està pensant en quan es divorciï (o cessi la convivència)". Però la veritat és que els pactes en previsió de ruptura són més útils del que podria semblar, i pel fet de formalitzar-los no s'està apostant menys per aquesta ... Read more