L’INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR

Home » BLOG » Família » L’INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR

Una de les frases més pronunciades en dret de família és “l’interès superior del menor”. Però sabem què és “l’interès superior del menor”?

La veritat és que no hi ha una definició com a tal. Tal com ho veig l’interès superior del menor implica que, absolutament tot allò que es reguli en un procediment de separació, divorci, nul·litat o ruptura de parella estable, ha d’anteposar l’interès dels fills menors a l’interès dels progenitors.

Pensem en allò essencial, la pàtria potestat. L’exercici de la potestat parental es preveu legalment compartit entre tots dos progenitors mentre un dels dos no el delegui a l’altre. Això no obstant, es pot privar a l’exercici de la pàtria potestat aquell progenitor que mostri deixadesa pel menor o que, per les seves circumstàncies personals, no estigui capacitat per al seu exercici.

Un altre aspecte essencial, la guarda i custòdia. Si bé l’actual normativa ja preveu com a preferent l’atribució de la guarda compartida a tots dos progenitors perquè tots dos s’involucrin i participin de la vida dels menors de manera igualitària, si compartir-la suposa un perjudici per al menor, s’atribuirà una guarda exclusiva al progenitor que mostri més capacitats.

Per exemple, com abans, si un dels progenitors mostra deixadesa per la cura dels fills. O en casos, evidentment, de maltractament. O en casos de distància excessiva entre els domicilis.

I una cosa que ens pot sorprendre més, el règim d’estades amb el progenitor no custodi, també es pot veure afectat per l’interès superior del menor.

En aquest sentit, la Sentència de 19/01/2024 de l’Audiència Provincial de Càceres. Que considera que no es pot obligar una menor de 14 anys a estar amb el seu pare quan ha manifestat la seva negativa absoluta. Vegeu article a Notícies Jurídiques.

Tots aquests casos tenen un mateix factor comú: l’interès superior del menor.

Qualsevol decisió que es prengui en un procediment de família en què intervinguin menors s’ha de prendre tenint en compte que els menors han d’estar especialment protegits. I és que, encara que el sentit comú ja ens hauria de fer protegir per damunt de tot, el nostre ordenament vetlla per aquesta protecció.

Si esteu immers en un procediment de família amb menors no dubteu a contactar amb mi per vetllar pels interessos dels vostres fills.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari