RÈGIM DE VISITES ENTRE AVIS I NÉTS

Home » BLOG » Família » RÈGIM DE VISITES ENTRE AVIS I NÉTS

Quan es produeix una ruptura sentimental cal procurar un règim de visites entre avis i néts. És important que els menors mantinguin contacte amb els seus familiars més propers.

Fins i tot constant el matrimoni i/o relació de parella avis i néts tenen dret a relacionar-se. Sempre tret que hi hagi justa causa. Però la veritat és que no sempre és així.

Per això és important saber que si els avis es veuen privats de veure i estar amb els seus néts, i no hi ha causa justa, poden sol·licitar l’auxili judicial per iniciar o reprendre aquesta relació.

En els temps que corren els pares moltes vegades han de recórrer als avis per tenir cura dels nens. Tant constant el matrimoni o relació de parella com després de finalitzada aquesta.

Les jornades de treball interminables fan que hi hagi una relació natural entre avis i néts natural. Una relació que no es fixa, ni s’acorda, simplement sorgeix per la mera necessitat.

Però lamentablement, quan no hi ha aquesta necessitat, no sempre es dóna aquest règim de visites entre avis i néts. Això fa que moltes vegades els avis hagin de “batallar” per passar temps amb els nens.

La majoria d’ocasions són les picabaralles personals les que provoquen la inexistència d’un règim de visites entre avis i néts.

I encara que no són els avis els que tenen dret a relacionar-se amb els néts sinó els néts els que tenen dret a relacionar-se amb els avis, germans i altres persones properes (article 236-4 CCC), la veritat és que la nostra gent gran està emparada legalment davant de la reclamació judicial d’un règim de visites entre avis i néts.

Si tens problemes per veure i estar amb els teus néts, pel motiu que sigui, i sempre que no hi hagi justa causa, i no saps com iniciar o reprendre la relació amb ells, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari