LA RETROACTIVITAT DE LES CLÀUSULES SÒL

Home » BLOG » Dret hipotecari » LA RETROACTIVITAT DE LES CLÀUSULES SÒL

El passat 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar la Sentència més esperada per a milions de persones al nostre país, i que conclou la retroactivitat de la clàusula sòl.

La Sentència analitza el marc jurídic que envolta la retroactivitat de la clàusula sòl (incloent la tan coneguda Sentència del Tribunal Suprem de 09/05/2013) i les qüestions prejudicials plantejades per diversos Tribunals espanyols per concloure que els efectes de la nul·litat de les clàusules abusives s’han de retrotraure a l’inici del contracte.

I això és així, bàsicament, perquè “les clàusules abusives són nul·les de ple dret i es tindran per no posades” (art. 83 LGDCU) i “declarada la nul·litat d’una obligació, els contractants s’han de restituir recíprocament les coses que haguessin estat matèria del contracte, amb els seus fruits, i el preu amb els interessos […]” (art. 1.303 CC).

És a dir, que declarada nul·la una clàusula s’ha de tenir per no posada, i si mai va haver d’estar posada, no va poder generar conseqüències. Per la qual cosa, si les va generar (com és el cas de les clàusules sòl), la part que es va lucrar per la clàusula abusiva ha de tornar al perjudicat tot allò cobrat. És a dir, les Entitats Bancàries han d’acceptar la retroactivitat de la clàusula sòl i retornar tot allò cobrat per elles.

Però el principal és que la clàusula sòl com a tal sigui declarada nul·la, ja que no totes ho són.

Si bé aquesta Sentència sobre la retroactivitat de les clàusules sòl ha estat molt esperada per tots els afectats, lamentablement no tots ells es troben en la mateixa situació.

  • Estan aquells que ja van reclamar judicialment i van aconseguir l’eliminació de la clàusula sòl sense retroacció. Què passa amb ells? Està clar que el seu cas és cosa jutjada però, podria considerar-se que aquesta nova Sentència aborda fets rellevants nous que abans de presentar la demanda no es coneixien i que podien haver canviat el sentit de la decisió? Complicat, però caldria un estudi individualitzat.
  • Estan aquells que mai van reclamar, i que ara podran fer-ho amb totes les garanties sempre que s’estimi la nul·litat de la clàusula particular que contingui la seva hipoteca.
  • En la mateixa situació es troben aquells que van iniciar un procediment judicial i que estaven a l’espera que es dictés aquesta Sentència.
  • Finalment, es troben aquells que van arribar a un acord amb la seva Entitat per eliminar la clàusula sòl a canvi de renunciar a instar accions legals. Què passa amb ells? Al meu parer, aquests acords serien nuls de ple dret perquè, no ens enganyem, els clients els van signar “perquè no quedava una altra opció“. O signaven o seguien pagant clàusula sòl fins que un tribunal la declarés nul·la.

 

Dit això, si Vostè té o ha tingut clàusula sòl, ara té la possibilitat de recuperar tots els diners que va pagar de més. No dubti en contactar amb mi per realitzar un estudi en profunditat del seu cas.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari