RETROACTIVITAT DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Home » BLOG » Família » RETROACTIVITAT DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Es parla molt de la retroactivitat de la pensió d’aliments, és a dir, des de quan és exigible. Hem de saber que hi ha diferents escenaris i que cadascun portarà aparellat una retroactivitat diferent.

Pensió d’aliments que s’instaura per primer cop.

La retroactivitat de la pensió d’aliments sol·licitada en el primer procediment de separació, divorci o guarda i custòdia té efectes retroactius des del moment d’interposició de la demanda.

És a dir, si presentem la demanda al Gener i la sentència es dicta a l’Octubre, l’obligat al pagament deurà la pensió fixada des del Gener.

Però la pensió d’aliments no només s’instaura per primer cop al primer procediment. Es pot sol·licitar la pensió d’aliments per primera vegada en un procediment de modificació de mesures per canvi al sistema de guarda i custòdia.

Tant de guarda i custòdia compartida a guarda exclusiva com a la inversa, d’exclusiva a compartida.

En aquest cas, la pensió d’aliments es fixa per primera vegada, encara que no sigui el primer procediment judicial.

Per tant, en cas de modificació de la guarda i custòdia la retroactivitat de la pensió d’aliments tindrà efectes des que el menor hagi passat a conviure exclusivament amb el progenitor que la sol·licita.

Pensió d’aliments que es modifica en un procediment de modificació de mesures.

No obstant, quan la pensió d’aliments ja s’havia establert en un moment inicial i mitjançant procediment de modificació de mesures sol·licitem un increment o una disminució, els efectes d’aquesta seran des que es dicti la Sentència.

Per tant, la retroactivitat de la pensió d’aliments en aquests casos no és procedent.

Sigui com sigui, cal analitzar cada cas per valorar la retroactivitat o no de la pensió. Per això, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari