LIMITACIÓ DE LES RELACIONS PATERNOFILIALS

Home » BLOG » Família » LIMITACIÓ DE LES RELACIONS PATERNOFILIALS

Parlem de la limitació de les relacions paternofilials. Direm que les comunicacions entre pares i fills constitueixen no sols un dret dels menors sinó també un dret dels progenitors.

Aquest dret és reconegut a l’article 94 del Codi civil.

De la mateixa manera, aquest dret de nens i progenitors acaba si la comunicació entre tots dos és contrària als interessos dels menors.

La recent sentència del Tribunal Suprem 625/2022 de 26 de setembre posa en valor les relacions dels progenitors amb els seus descendents. Si bé, condicionada que les relacions esmentades no siguin perjudicials per als menors, i respectin sempre l’interès superior del menor.

Ve a dir aquesta Sentència que “els pares constitueixen el centre del nucli afectiu i de dependència de la seva prole“. Continua dient “que el rol d’aquells és transcendent en el desenvolupament futur dels seus fills

Per acabar dient que els pares han de transmetre “senyals d’acceptació o de rebuig, inculcant-los valors ètics, propiciant-ne la socialització

En definitiva, els pares han d’incidir en “el desenvolupament de la seva personalitat”.

Per tant, aquells menors que gaudeixen de llaços afectius i d’aferrament segur amb els seus progenitors, no se’l pot privar del contacte i comunicació amb ells, […]”

No obstant això, tal com refereix l’Alt Tribunal, “la manca de maduresa dels menors, […], l’absència de recursos amb què compten per resoldre situacions desfavorables en què es poden veure immersos, els situen, en no poques ocasions , en una posició d’especial vulnerabilitat, […].”

Per això, cal protegir els menors, i evitar exposar-los a situacions de risc. Per la qual cosa en determinades circumstàncies i situacions és imprescindible limitar aquestes relacions o comunicacions entre els menors i els seus progenitors.

És a dir que les relacions pare-fill són un dret reconegut per a tots dos, però aquest dret pot entrar en conflicte i fins i tot veure’s limitat, si existís un risc per al menor.

Si consideres que la relació del teu fill amb l’altre progenitor està perjudicant el menor, no dubtis a contactar amb mi. Estudiem una possible limitació de les relacions paternofilials.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari