CONVENI REGULADOR NO RATIFICAT JUDICIALMENT

Home » BLOG » Família » CONVENI REGULADOR NO RATIFICAT JUDICIALMENT

Perquè un conveni regulador tingui plens efectes jurídics (eficàcia processal) ha de ser ratificat per les parts al Jutjat. Però, què passa amb un conveni regulador no ratificat judicialment?

Semblaria que un conveni regulador no ratificat judicialment només hauria de tenir vinculació entre les parts en el seu vessant econòmic. Ja que la part relativa als menors és d’interès públic i, si no s’ha ratificat, hauria d’entrar en debat en el procediment judicial.

És a dir, hauríem de poder disposar i pactar respecte dels béns materials del matrimoni o parella. Però les decisions relatives a menors han de passar “el filtre” del Ministeri Fiscal i S.Sª.

Tot i això, diu el Tribunal Suprem en la seva recentíssima Sentència 904/2023, de 6 de juny de 2023, el següent:

“hi ha una consolidada doctrina sobre el caràcter vinculant que per als cònjuges o excònjuges tenen els denominats negocis jurídics de família”.

Continua dient que els negocis jurídics de família són aquells “a través dels quals pacten, a l’empara de la lliure autonomia de la voluntat i sotmesos al límit de l’ordre públic, les regles per les quals s’han de regir les relacions personals o patrimonials o extingeixen definitivament les mateixes”.

Afegeix el nostre més Alt Tribunal que “un conveni no ratificat judicialment no té eficàcia processal, però no per això la perd com un vinculant negoci jurídic de família“.

Per tant, signat un conveni regulador, encara que no es ratifiqui judicialment, tindrà efectes vinculants entre les parts. I, aportat com a prova en un procediment judicial, l’adversa haurà d’acreditar la modificació substancial de les circumstàncies que el van portar a subscriure’l si ara en desitja la modificació.

Si has signat un conveni regulador no ratificat judicialment. Si les circumstàncies que hi van donar lloc no han canviat. No dubtis a contactar amb mi per estudiar la situació.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari