COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER RAÓ DE TREBALL

Home » BLOG » Família » COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER RAÓ DE TREBALL

Com a continuació al bloc de la setmana passada, avui analitzarem la compensació econòmica per raó de treball. Figura pròpia del Dret Civil Català i aplicable només a la separació de béns.

Que encara que pugui semblar el mateix que la prestació compensatòria, no ho és. De fet, al proper bloc analitzarem exactament quines són aquestes diferències.

Entrant en matèria cal que recordem què ens diu el codi Civil de Catalunya al respecte, a l’article 232-5.

  • 1. En el règim de separació de béns, si un cònjuge ha treballat per a la casa substancialment més que l’altre, té dret a una compensació econòmica per aquesta dedicació sempre que en el moment de l’extinció del règim per separació, divorci, nul·litat o mort d’un dels cònjuges o, si s’escau, del cessament efectiu de la convivència, l’altre hagi obtingut un increment patrimonial superior d’acord amb allò establert per aquesta secció.
  • 2. Té dret a compensació, en els mateixos termes que estableix l’apartat 1, el cònjuge que ha treballat per a l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient.

És a dir, si durant la relació un dels membres de la mateixa no ha treballat fora de casa per dedicar-se a la família. O ha treballat més dins de casa que fora; o fins i tot ha treballat per a l’altre sense retribució o amb retribució insuficient, té dret a aquesta compensació econòmica per raó de treball.

Què es pretèn? Que aquesta situació que és tan habitual durant la relació de parella no deixi en inferioritat de condicions… a qui? A qui s’ha dedicat a la família un cop posen fi a la relació.

Continua el Codi Civil Català dient que:

  • 3. Per determinar la quantia de la compensació econòmica per raó de treball, cal tenir en compte la durada i intensitat de la dedicació, tenint en compte els anys de convivència i, concretament, en cas de treball domèstic, al fet que hagi inclòs la criança de fills o l’atenció personal a altres membres de la família que convisquin amb els cònjuges.

Es tracta d’una mena de delimitació lògica perquè no és el mateix haver-se dedicat a la família “tota la vida” que només un parell d’anys.

Quant a la quantificació de la compensació econòmica per raó de treball, ens diu la norma que està limitada. I ho fa en els termes següents:

  • 4. La compensació econòmica per raó de treball té com a límit la quarta part de la diferència entre els increments dels patrimonis dels cònjuges, calculada d’acord amb les regles establertes per l’article 232-6. Tot i això, si el cònjuge creditor prova que la seva contribució ha estat notablement superior, l’autoritat judicial pot incrementar aquesta quantia.

Per exemple:

Si l’increment del patrimoni d’un membre de la parella respecte de l’altre ha estat de 100.000€, el més desafavorit tindria dret fins a 25.000€. Tot i això, en determinades circumstàncies d’una situació crítica s’ha arribat a sol·licitar fins al 50%.

Com es calcula aquest increment? L’article 232-6 del Codi Civil Català ens dóna les calbes, però si tenim en compte que cada cas és diferent, el més adient és valorar cada situació de forma individual.

Com sempre, si tens dubtes sobre si et correspon una compensació econòmica per raó de treball, no dubtis a contactar amb mi.

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari