ALIMENTS I ESTUDIS A L’ESTRANGER

Home » BLOG » Família » ALIMENTS I ESTUDIS A L’ESTRANGER

Si els fills marxen del domicili familiar per moitus d’estudis, el progenitor obligat al pagament d’una pensió d’aliments continua obligat a pagar-la ? Quina relació hi ha entre aliments i estudis a l’estranger?

Doncs certament dependrà de cada cas.

La Sentència núm. 6/2022 de la Sala Civil del Tribunal Suprem, de 3 de gener de 2022, resol aquesta qüestió. Així, va acordar la suspensió de l’obligació de prestar aliments els mesos en què el fill estigui fora d’Espanya estudiant, mantenint-se la pensió durant els períodes que aquest passi a Espanya.

Tot i això, hem de tenir en compte que en aquest cas concret el pare, que era l’obligat al pagament de la pensió d’aliments, sufragava totes i cadascuna de les despeses del fill a l’estranger.

Evidentment, s’ha produït una modificació de les circumstàncies que van donar lloc a l’establiment de la pensió d’aliments. I, encara que residir fora del domicili familiar per motius destudis no és per si un motiu per extingir ni suspendre la pensió daliments, sha daplicar el principi de proporcionalitat.

En aquest cas, el pare, a més de pagar la pensió d’aliments, estava mantenint el fill a l’estranger. Per això mentre el fill estigui fora de casa i sigui el pare qui el mantingui no haurà de pagar, a més, la pensió d’aliments.

Però què passava si els progenitors decidissin abonar per meitat les despeses que tenen els fills fora de l’habitatge familiar? Al meu entendre, caldria ajustar la pensió d’aliments a la nova situació.

És a dir, de la quantia que correspon respecte de les despeses a l’estranger, cal descomptar a l’obligat al pagament de la pensió d’aliments l’import d’aquesta.

Com sempre en dret de família, casa cas és diferent. Per tant, si els vostres fills estan estudiant fora de casa i no té clar quines quantitats ha d’abonar, no dubti en contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari