DESPATX

Home » DESPATX

El Despatx d’Abigail Fernández García Advocada es caracteritza per ser un Despatx unipersonal i multidisciplinar, amb tots els avantatges que això suposa. Com que és un despatx unipersonal, vostè tindrà sempre la seguretat que la gestió íntegra del seu encàrrec , des del moment inicial fins a la seva finalització, la realitzarà la mateixa persona. A més, no haurà de lluitar amb filtres de Secretàries , ni d’altres advocats, serà sempre atès per la titular del Despatx.

La multidisciplina garanteix que qualsevol encàrrec que es rebi, sigui de l’índole que sigui , podrà ser gestionat íntegrament des del Despatx degut a les col·laboracions que es mantenen amb altres professionals jurídics independents.
Abigail Fernández García
Advocada
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya en 2010.

Currículum
Com a part de la meva formació continuada, el 2011 vaig realitzar el Curs sobre Procés d’incapacitació, tutela i internaments psiquiàtrics, el 2014 el Postgrau de Pràctica Jurídica Penal i Laboral i el 2015 els Cursos d’Especialització Lletrada en la Jurisdicció de Menors i de Dret Penitenciari. Ja en 2016, vaig realitzar els Cursos de Parelles Estables i Especializació en Violència de Gènere, i en 2017 el Curs de Dret Matrimonial i de Família. Tots ells de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

A més, participo assíduament en altres Cursos, Jornades, Conferències i Seminaris de matèries diverses impartits per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Els més recents als quals he assistit són:

  • Curs de Dret Matrimonial i de Família (2017, ICAB).
  • Curs sobre Parelles de Fet (2016, ICAB).
  • Jornades de Dret de Successions (2016, ICAB).

Actualment formo part de l’elenc d’Advocats d’Ofici en Dret Civil, Familia i Dret Hipotecari.