SERVEIS

Home » SERVEIS
ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL I NEGOCIACIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTESDRET DE DANYSDRET DE FAMÍLIADRET CIVILDRET LABORAL I SEGURETAT SOCIALDRET HIPOTECARIDRET PENAL I DE MENORSCOL.LABORACIONS EXTERNES
ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL I NEGOCIACIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Moltes vegades no és necessari arribar als Tribunals per tal de solucionar un problema.
De fet, en la majoria dels casos resulta més beneficiós aconseguir un acord que obtenir una Sentència. I és així perquè les parts coneixen el rerefons del problema i poden pactar la seva solució, mentre que per al Jutge es tracta d’un assumpte que ha de resoldre objectivament i sense tenir en compte, en la majoria de les ocasions, les qüestions personals de les parts.
DRET DE DANYS
Un accident de circulació o un atropellament poden suposar, en moltes ocasions, un desordre important en les nostres vides: baixa mèdica, lesions, despeses mèdiques, etc.
A l’efecte d’aconseguir el màxim rescabalament per aquesta situació, és molt interessant contactar amb un Advocat especialitzat.
A més, recordi que la gran majoria de pòlisses d’assegurança (cotxe, moto, llar…) inclouen la defensa lletrada de lliure disposició, per la qual cosa gran part de la minuta del seu Advocat quedarà coberta per la seva companyia. La confiança d’un Lletrat particular que vetllarà exclusivament per Vostè i a un cost menor del que imagina.

En què puc ajudar-li?

 • Accidents de circulació.
 • Responsabilitad Civil.
 • Tramitació de sinistres de tot tipus companyies d’assegurances (caigudes, robatoris, trencament d’electrodomèstics per pujades i/o baixades de tensió…).
DRET DE FAMÍLIA
La ruptura d’una parella no només afecta als seus membres sinó a tota la família, sobretot a nens i avis, qui en moltes ocasions es veuen privats dels seus néts, i fins i tot a les nostres mascotes.
Quan la ruptura és consensuada ens podem permetre pactar pràcticament tot sempre que no afecti al benestar dels menors.
Així, podrem decidir lliurement sobre el règim de visites dels nens i les nostres mascotes, la pensió d’aliments, l’atribució de l’habitatge familiar, etc.
Però el més important, potser, és que avui dia és possible prevenir moltes de les conseqüències d’una possible ruptura mitjançant acords matrimonials i en previsió de ruptura de parella de fet.

En què puc ajudar-li?

 • Acords prematrimonials i pactes en previsió de ruptura.
 • Acords previs a la formalització de la parella de fet i formalització de la mateixa.
 • Separació i/o divorci.
 • Ruptura de parella de fet.
 • Dissolució societat a guanys.
 • Divisió de condomini.
 • Pla de parentalitat (guarda i custòdia, aliments, visites i vacances…).
 • Pensions entre cònjuges o entre membres de la parella de fet.
 • Ús del domicili familiar.
 • Modificació de mesures definitives.
 • Execució de sentència de divorci o de ruptura de parella de fet (impagament de pensions, incompliment règim de visites…).
DRET CIVIL
La incapacitació dels nostres majors, la redacció del nostre testament, l’acceptació d’una herència, impagaments, un desnonament, compravendes…
A mesura que les persones que són importants per nosaltres envelleixen ens podem trobar amb la necessitat d’incapacitar-los judicialment per protegir els seus interessos personals i patrimonials.
I al moment de la defunció, és important comptar amb un professional que ens ajudi en el dur tràmit de distribuir els seus béns.
També en l’àmbit civil ens podem trobar en la situació d’haver prestat diners a algú i que no ens ho retorni, fins i tot ser copropietaris d’algun immoble i que l’altra part no pagui la seva meitat, o que els nostres veïns no paguin les quotes de Comunitat de Propietaris, o que una Sentència al nostre favor no s’estigui complint.
Fins i tot de vegades, en determinades transaccions entre particulars, com la compravenda de vehicle de segona mà, és recomanable formalitzar-les a través de document personalitzat i revisat per un professional per evitar problemes futurs.

En què puc ajudar-li?

 • Incapacitats.
 • Successions:
  • Tramitació d’herències.
  • Pactes succesoris.
 • Reclamació d’impagats:
  • Impagament de quotes hipotecàries pel copropietari de la finca.
  • Impagament de clients.
  • Impagament de quotes de Comunitats de Propietaris.
  • Execució de sentències.
  • Desnonaments.
 • Redacció de contractes personalitzats
 • Nul·litat contractual
DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
En l’actual conjuntura econòmica és molt important conèixer els drets laborals dels quals gaudim per evitar situacions injustes.
A més, sàpiga que en el cas de sofrir un accident de treball Vostè té dret a determinades prestacions.
Igualment, una vegada aconseguida l’edat de jubilació, és interessant comprovar a quin tipus de pensió o prestació té dret.

En què puc ajudar-li?

 • Comprovació de quitances.
 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Accidents de treball.
 • Pensions.
DRET HIPOTECARI
Abans de signar qualsevol contracte bancari és recomanable que aquest sigui revisat per un professional per evitar els problemes que hem viscut en els últims anys amb les clàusules abusives, swap, etc.
A més, és recomanable que, abans de trobar-se en la situació de no poder fer front als seus deutes, contacti amb un Advocat per intentar el refinançament de les mateixes i evitar així un procediment d’execució.
Finalment, si ja s’ha vist executat, és interessant que contacti amb un Advocat perquè revisi el procediment judicial per si s’haguessin donat en el mateix irregularitats que s’hagin de posar de manifest.

En què puc ajudar-li?

 • Assessorament i defensa en procediments d’Execució hipotecària.
 • Incidents extraordinaris.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Negociació de dació en pagament i lloguer social.
 • Negociació de refinançament bancari.
 • Revisió de contractes bancaris.
DRET PENAL I DE MENORS
Amb la nova reforma del Codi Penal, moltes de les conductes que abans eren considerades meres Faltes han passat a ser constitutives de Delicte.
Si bé la llei no preveu l’obligatorietat de ser defensat per Lletrat, sempre és recomanable que la seva defensa sigui supervisada per un professional.
I si Vostè ha estat la víctima, és important valorar la possibilitat de participar activament en el procediment penal com a acusació particular.
En el cas dels menors, avui dia les noves tecnologies fan més fàcil que puguin cometre determinats delictes com l’assetjament a través de xarxes socials o whats app. Per això és important comptar sempre amb un Advocat especialista en Dret Penal de Menors.

En què puc ajudar-li?

 • Delictes lleus (lesions, entre uns altres).
 • Robament / furt.
 • Amenaces.
 • Danys.
 • Impagament de pensió d’aliments.
 • Delictes contra la llibertat sexual.
 • Delictes contra menors comesos per menors i/o adults.
 • Altres delictes.
COL.LABORACIONS EXTERNES
Per tal de donar-li una major cobertura aquest Despatx col·labora amb professionals jurídics experts en altres matèries tals com:

En què puc ajudar-li?

 • Estrangeria.
 • Dret Fiscal.
 • Dret Mercantil.
 • Dret Concursal.